Διαφήμιση

Mockin' Bird Hill ( Τσέχικα μετάφραση)

Αγγλικά
A A

Mockin' Bird Hill

When the sun in the morning peeps over the hill
And kisses the roses 'round my window sill
Then my heart fills with gladness when I hear the trill
Of the birds in the treetops on Mockingbird Hill
 
Ref:
Tra la la, tweedle dee dee dee
It gives me a thrill
To wake up in the morning
To the mockingbird's trill
Tra la la tweedle dee dee dee
There's peace and good will
You're welcome as the flowers
On Mockingbird Hill
 
Got a three-cornered plow and an acre to till
And a mule that I bought for a ten-dollar bill
There's a tumble-down shack and a rusty old mill
But it's my Home Sweet Home up on Mockingbird Hill
 
[Ref:]
 
When it's late in the evening I climb up the hill
And survey all my kingdom while everything's still
Only me and the sky and an old whippoorwill
Singin' songs in the twilight on Mockingbird Hill
 
[Ref:]
 
Υποβλήθηκε από C75C75 στις Κυρ, 09/05/2021 - 11:38
Τσέχικα μετάφρασηΤσέχικα (Ομιοκατάληκτη μετάφραση)
Αλφάδιασε τους παράγραφους

Drozdí vrch

Když se slunce ráno nad kopcem usměje
a políbí růže před oknem mým,
srdce mé naplní radostná naděje,
když z větvoví Drozdího vrchu ptačí trylek slyším.
 
Refrén:
Tra la la, tidlidi di di
to dodá mi elánu
na drozdí trylek
vstávat si po ránu.
Tra la la, tidlidi di di
je tu klid a v dobrém duchu
jste vítáni jako květiny
na Drozdím vrchu.
 
Mám pluh tříradličný a akr pole vlastního
a mezka za deset babek vyhandlovanýho.
Je tu jen chatrná bouda a stařičkej mlýn,
ale můj domov u Drozdího vrchu bych nevyměnil.
 
[Refrén:]
 
K večeru rád na kopec vylézám
a královstvím usínajícím oči své kochám.
Jen já, starý lelek a nebesa nad hlavou
za soumraku na Drozdím vrchu pějeme (ptačí) píseň poutavou.
 
[Refrén:]
 
Ευχαριστώ!
Υποβλήθηκε από C75C75 στις Κυρ, 09/05/2021 - 12:49
Επεξεργάστηκε τελευταία φορά από το χρήστη C75C75 στις Τρί, 11/05/2021 - 14:00
Σχόλια
Read about music throughout history