Διαφήμιση

A Moment In The Void ( Ρωσικά μετάφραση)

  • Καλλιτέχνης: Ennui
  • Τραγούδι: A Moment In The Void 2 μεταφράσεις
  • Μεταφράσεις: Αγγλικά, Ρωσικά
Ρωσικά μετάφρασηΡωσικά
A A

A Moment In The Void (Момент в Пустоте)

Эти дни темнее ночи
И я не могу отличить ночи от дней.
Повешенный над пропастью,
Откуда эхо не дает голоса.
 
Пустая последняя секунда
Приносит мечту об облегчении,
Цепи одиноких дней
Останутся на оторванной жизни.
 
Как иголки на высохшем сердце
Горе тянет с ложной жизнью.
Из затхлой клетки моего сердца,
Выливается как ручей.
 
Сжигание горечи надежды
Охватывает ветры прошлых времен.
Приглушенный шепот тишины:
 
«Для твоей могилы нет почвы,
Никакого просветления для твоей души,
Никто не будет помнить твоё имя,
Пусть ты погибнешь на краю времени...»
 
Ευχαριστώ!
Silentium est opulentissimae lingua.
Υποβλήθηκε από Pavle KipshidzePavle Kipshidze στις Τρί, 21/01/2020 - 10:08
Γεωργιανά/RomanizationΓεωργιανά

A Moment In The Void

Λοιπές μεταφράσεις του "A Moment In The Void"
Ρωσικά Pavle Kipshidze
Σχόλια
Ivan U7nIvan U7n    Τρί, 21/01/2020 - 11:53

В названии перевода не нужно писать название оригинала.