Διαφήμιση

Mother ( Khanty μετάφραση)

Αγγλικά

Mother

Morning
Snow
Wind
Earth
Mountain
Sun
Ocean
Star
Moon
Eye
Water
Stone
Mother
 
Υποβλήθηκε από SilentRebel83SilentRebel83 στις Δευ, 13/03/2017 - 23:30
Σχόλια συντάκτη:

A simple collection of words rumbling in my head this morning while running through a scenic route.

Khanty μετάφρασηKhanty
Align paragraphs
A A

ӛӈки

Εκδόσεις: #1#2#3
ӓлӛӈ
ҷоɣәт
ват
мӛɣ
jөɣ
сӱӈк
т'арәс
ӄос
ики
сэм
jӛӈк
кӧɣ
ӛӈки
 
Υποβλήθηκε από ΕπισκέπτηςΕπισκέπτης στις Παρ, 16/08/2019 - 17:06
Σχόλια συντάκτη:

На хантыйском языке (ваховский диалект).
Источник:
Н.И.Терешкин. Очерки диалектов хантыйского языка. Ваховский диалект. - Л., 1961.

The language is Khanty (Vakh dialect).

Transliteration:
ӓlӛŋ
č'оɣәt
vat
mӛɣ
jөɣ
süŋk
t'arәs
qos
iki
sèm
jӛŋk
kӧɣ
ӛŋki

Λοιπές μεταφράσεις του "Mother"
Chuvash Guest
Evenki Guest
Ingrian Guest
Ingush Guest
Kalmyk Guest
Karelian Guest
Khanty Guest
Khanty Guest
Khanty Guest
Komi Guest
Komi Guest
Komi Guest
Komi Guest
Komi Guest
Komi Guest
Komi Guest
Komi Guest
Komi Guest
Komi Guest
Komi Guest
Kumyk Guest
Mansi Guest
Nganasan Guest
Nogai Guest
Selkup Guest
Tabasaran Guest
Votic Guest
Άλλο Guest
Άλλο Guest
Άλλο Guest
Άλλο Guest
Άλλο Guest
Άλλο Guest
Άλλο Guest
Άλλο Guest
Άλλο Guest
Άλλο Guest
Άλλο Guest
Άλλο Guest
Άλλο Guest
Άλλο Guest
Άλλο Guest
Άλλο Guest
Άλλο Guest
Άλλο Guest
Άλλο Guest
Άλλο Guest
Άλλο Guest
Άλλο Guest
Άλλο Guest
Άλλο Guest
Άλλο Guest
Άλλο Guest
Άλλο Guest
Άλλο Guest
Άλλο Guest
Μαρί Guest
Μαρί Guest
Μαρί Guest
Παρακαλώ βοηθήστε στη μετάφραση του "Mother"
SilentRebel83: Κορυφαία 3
Σχόλια