Διαφήμιση

Never give all the heart ( Ρωσικά μετάφραση)

Αγγλικά
A A

Never give all the heart

Never give all the heart, for love
Will hardly seem worth thinking of
To passionate women if it seems
Certain and they never dream
That it fades out from kiss to kiss
For everything that’s lovely is
But a brief, dreamy, kind delight
O never give the heart outright
 
For they, for all smooth lips can say
Have given their hearts up to the play
And who could play it well enough
If deaf and dumb and blind with love?
He that made this knows all the cost
For he gave all his heart and lost
 
Υποβλήθηκε από Ontano MagicoOntano Magico στις Δευ, 12/04/2021 - 19:25
Σχόλια συντάκτη:

“Never give all the heart” (1904) is a poem by Yeats about his torment love story with the beautiful, radiant, passionate and unattainable Maud Gonne. In 1999 the Chieftains cd "Tears of Stones" was released which begins with a tribute to Yeats' poetry in the first track with the Irish choral group Anúna that envelops the poetic word recited by Brenda Fricker in its vocal magic. Few instruments almost whisper of the wind create that unique atmosphere of the mythical land of Ireland.

Ρωσικά μετάφρασηΡωσικά (Ποιητική μετάφραση, Ομιοκατάληκτη μετάφραση)
Αλφάδιασε τους παράγραφους

Не отдавай всё сердце

Не отдавай всё сердце, ведь любовь
Достойна вряд ли образа её,
Где кажется страсть женщин верной
И нет их представлений скверных,
Что исчезает между ласками она;
Ведь всё прекрасное, что есть для нас
Лишь краткий миг, мечтание, восторг...
О, сердца никогда не отдавай всего!
 
У них, у мягких губок всех могу спросить,
Отдавших полностью игре сердца свои:
Кто б смог, кто бы с достоинством играл,
Когда оглох в любви, ослеп и разум потерял?
Лишь тот, кто сделал это цену узнаёт:
Всё сердце он своё отдал и не вернёт.
 
Ευχαριστώ!
thanked 2 times
This is a poetic translation - deviations from the meaning of the original are present (extra words, extra or omitted information, substituted concepts).

Евгений Виноградов

Υποβλήθηκε από vevvevvevvev στις Τετ, 21/04/2021 - 05:30
Μεταφράσεις του τραγουδιού ''Never give all the ...''
Ρωσικά R,Pvevvev
Παρακαλώ βοηθήστε στη μετάφραση του "Never give all the ..."
William Butler Yeats: Κορυφαία 3
Σχόλια
Read about music throughout history