Never Go Back ( Εβραικά μετάφραση)

Διαφήμιση
Εβραικά μετάφρασηΕβραικά
A A

לעולם לא אחזור

אני לעולם לא אחזור אחורה לא, לא, לא
אני לעולם לא אחזור, אני לעולם לא אחזור אחורה
אני לעולם לא אחזור אחורה לא, לא, לא
אני לעולם לא אחזור, אני לעולם לא אחזור אחורה
 
היא לא הבייבי שלי
לא הבחורה שהכרתי אז
לא הבחורה שאני מכיר, לא עוד
אני לא אעזוב אותך
בייבי, אל תעזבי אותי
בייבי, את לא אוהבת אותי יותר?
 
תמיד תסתכלי סביב
נסי לראות את הטוב בדברים
למה את תמיד אומרת שמעולם לא עשית טעות?
למה את אף פעם לא מחזיקה אותי?
לא אומרת שאת אוהבת אותי?
למה את תמיד אומרת שלעולם לא תרפי?
 
אני לעולם לא אחזור אחורה לא, לא, לא
אני לעולם לא אחזור, אני לעולם לא אחזור אחורה
אני לעולם לא אחזור אחורה לא, לא, לא
אני לעולם לא אחזור, אני לעולם לא אחזור אחורה
 
אני לא אעשה את זה
אני לא רוצה לעשות את זה
ילדה, אנחנו לא צריכים לעשות את זה יותר
"אני רוצה לעזוב אותך, אתה לא צריך אותי"
למה את תמיד אומרת את זה, אהובתי?
 
תמיד תסתכלי סביב
נסי לראות את הטוב בדברים
למה את תמיד אומרת שמעולם לא עשית טעות?
למה את אף פעם לא מחזיקה אותי?
לא אומרת שאת אוהבת אותי?
למה את תמיד אומרת שלעולם לא תרפי?
 
אני לעולם לא אחזור אחורה לא, לא, לא
אני לעולם לא אחזור, אני לעולם לא אחזור אחורה
אני לעולם לא אחזור אחורה לא, לא, לא
אני לעולם לא אחזור, אני לעולם לא אחזור אחורה
 
אני רוצה לעזוב אותך, רוצה לעזוב אותך
אבל אני לא יכול להרפות
אני רוצה לעזוב אותך, רוצה לעזוב אותך
אבל אני לא יכול להרפות
אני רוצה לעזוב אותך, רוצה לעזוב אותך
אבל אני לא יכול להרפות
אני רוצה לעזוב אותך, רוצה לעזוב אותך
אבל אני לא יכול להרפות
 
תמיד תסתכלי סביב
נסי לראות את הטוב בדברים
למה את תמיד אומרת שמעולם לא עשית טעות?
למה את אף פעם לא מחזיקה אותי?
לא אומרת שאת אוהבת אותי?
למה את תמיד אומרת שלעולם לא תרפי?
 
אני לעולם לא אחזור אחורה לא, לא, לא
אני לעולם לא אחזור, אני לעולם לא אחזור אחורה
אני לעולם לא אחזור אחורה לא, לא, לא
אני לעולם לא אחזור, אני לעולם לא אחזור אחורה
 
תמיד תסתכלי סביב
נסי לראות את הטוב בדברים
למה את תמיד אומרת שמעולם לא עשית טעות?
למה את אף פעם לא מחזיקה אותי?
לא אומרת שאת אוהבת אותי?
למה את תמיד אומרת שלעולם לא תרפי?
 
אני לעולם לא אחזור אחורה לא, לא, לא
אני לעולם לא אחזור, אני לעולם לא אחזור אחורה
אני לעולם לא אחזור אחורה לא, לא, לא
אני לעולם לא אחזור, אני לעולם לא אחזור אחורה
 
Υποβλήθηκε από May AharonovMay Aharonov στις Δευ, 15/07/2019 - 14:02
ΑγγλικάΑγγλικά

Never Go Back

Σχόλια