Διαφήμιση

November ( Ρουμανικά μετάφραση)

Αγγλικά
Αγγλικά
A A

November

The world is tired, the year is old,
The fading leaves are glad to die,
The wind goes shivering with cold
Where the brown reeds are dry.
 
Our love is dying like the grass,
And we who kissed grow coldly kind,
Half glad to see our old love pass
Like leaves along the wind.
 
Υποβλήθηκε από Valeriu RautValeriu Raut στις Τετ, 16/06/2021 - 17:07
Ρουμανικά μετάφρασηΡουμανικά
Αλφάδιασε τους παράγραφους

Noiembrie

Lumea-i obosită, anul bătrân – demult nu te mai strig;
Frunzele-îngălbenite mor cu inima-împăcată;
Vântul se strecoară tremurând de frig
Printre trestiile uscate de pe baltă.
 
Iubirea moare, iarbă ofilită (cândva verde),
Iar noi, care am sărutat, înnoptăm în zâmbete de ger
Aproape-împăcaţi că vechea dragoste se pierde,
O frunză-n vânturile toamnei spre-albastrul altui cer.
 
Ευχαριστώ!
Υποβλήθηκε από Valeriu RautValeriu Raut στις Τετ, 16/06/2021 - 17:10
Σχόλια συντάκτη:

Traducere de Petru Dimofte

Sara Teasdale: Κορυφαία 3
Σχόλια
Read about music throughout history