Διαφήμιση

NOX στίχοι

NOX
ΣτίχοιΜεταφράσειςΑιτήματα
A jövő zenéjeΟυγγαρέζικα
Időntúl
Αγγλικά
A tél dalaΟυγγαρέζικαvideo
Karácsony
A túlsó partΟυγγαρέζικαΑγγλικά
Ουκρανικά
Áldjon az ég / Ébredj felΟυγγαρέζικαvideo
Ragyogás
Αγγλικά
AlmazΑγγλικάvideo
Csendes
Árny és fényΟυγγαρέζικαvideoΑγγλικά
BíborhajnalΟυγγαρέζικαvideo
Bűvölet
Αγγλικά
Csak játssz!Ουγγαρέζικαvideo
Ragyogás
Ρωσικά
Erdő, erdő, erdőΟυγγαρέζικαvideo
Örökség
Érik a szőlőΟυγγαρέζικα
Örökség
Αγγλικά
EsküΟυγγαρέζικαvideo
Ragyogás
Αγγλικά
FelhőtáncΟυγγαρέζικαvideo
Ragyogás, 2005
Αγγλικά
Γερμανικά
Forogj Világ!Ουγγαρέζικαvideo
Best of Nox
Αγγλικά
Γαλλικά
Ρουμανικά
Σέρβικα
Τουρκικά
Hej DunárólΟυγγαρέζικαvideo
Örökség
Αγγλικά
Hiszed-e még?Ουγγαρέζικαvideo
Időntúl
Αγγλικά
Ρωσικά
Javitsd a HilbatΟυγγαρέζικαΑγγλικά
MámorΟυγγαρέζικα
Örömvölgy
Αγγλικά
Még egy percΟυγγαρέζικα
Időntúl
Αγγλικά
Nem lesz több tánc!Ουγγαρέζικα
Örömvölgy
Αγγλικά
Nézz FelΟυγγαρέζικαvideo
Karácsony
Αγγλικά
ÖrömvölgyΟυγγαρέζικα
Örömvölgy
Αγγλικά
ReményΟυγγαρέζικα
Időntúl
Spin, world!Αγγλικά
Eurovision Song Contest Kyiv 2005
Szállhatsz a dallalΟυγγαρέζικα
Örömvölgy
Százszor ölelj Még!Ουγγαρέζικαvideo
Best of Nox
Αγγλικά
SZEGÉNYLEGÉNY BALLADÁJAΟυγγαρέζικαΑγγλικά
SzeretemΟυγγαρέζικαvideoΑγγλικά
Ισπανικά
Szomorú angyalΟυγγαρέζικα
Bűvölet
Találj Rám!Ουγγαρέζικαvideo
Ragyogás
Αγγλικά
Törött szárnyú madárΟυγγαρέζικαΑγγλικά
Γερμανικά
Túl a varázshegyenΟυγγαρέζικαvideo
Ragyogás, 2005
Αγγλικά
Γερμανικά
Κινεζικά
Valami, valakiΟυγγαρέζικα
Most!
Αγγλικά
Γερμανικά
NOX also performedΜεταφράσεις
Randy Crawford - AlmazΑγγλικάvideoΒουλγαρικά
Ελληνικά
Ρωσικά
Σχόλια