Διαφήμιση

A Paean to the Goddess ( Εσπεράντο μετάφραση)

Αγγλικά
A A

A Paean to the Goddess

O Mother of all things
Peace be upon thee
Watch over our humble Earth
In both trial and prosperity
 
Chorus:
You seek not obedience nor strife
But the betterment for all life
 
We see you in the skies aloft
And o'er the hills and mountaintops
Etched upon clouds and summit heights
Your countenance gleaming ever so bright
 
Chorus
 
We hear your whispers in the air
Echoing the wisdom of the ages
A hymn to relieve all despair
Our croon to our restlessness
 
Chorus
 
We sense your heartbeat upon verdant fields
Over living ground our bare footsteps tread
To you we acknowledge, we appreciate thee
O Guardian of Life from beginning to end
 
Chorus
 
Υποβλήθηκε από SilentRebel83SilentRebel83 στις Κυρ, 17/11/2013 - 20:06
Επεξεργάστηκε τελευταία φορά από το χρήστη ScieraSciera στις Κυρ, 03/06/2018 - 12:09
Σχόλια συντάκτη:

This is a poem I had been working on for months. The inspiration for posting it here came from TrampGuy, so many thanks to him.

Εσπεράντο μετάφρασηΕσπεράντο
Αλφάδιασε τους παράγραφους

Glorkanto al la Diino

Ho Patrino de ĉio
Paco estu kun ci
Gardu nian humilan Teron
En ambaŭ provaĵo kaj prospero
 
Refreno:
Vi serĉas nek obeon nek konflikton
Nur la plibonigon por ĉiu vivo
 
Ni vin vidas en la ĉielo supre
Kaj super la holmoj kaj la montopintoj
Gravurata je la nuboj kaj la superaĵo-altecoj
Via mieno brilanta tiel hela
 
Refreno
 
Ni aŭdas viajn flustrojn aere
Eĥanta la saĝo de la aĝojn
Himno por ellasi ĉiun malesperon
Nia dolĉkanto al nia malkvieto
 
Refreno
 
Ni sentas vian korbatadon sur verdaj kampoj
Super viva grundo niaj nudaj piedoj suriras
Vin ni agnoskas, ni aprezas vin
Ho Gardulo de Vivo ekde komenco ĝis fino
 
Refreno
 
Ευχαριστώ!
thanked 2 times
Υποβλήθηκε από BesatniasBesatnias στις Κυρ, 17/11/2013 - 23:41
Διαφήμιση
Μεταφράσεις του τραγουδιού ''A Paean to the ...''
Εσπεράντο Besatnias
Συλλογές με "A Paean to the ..."
SilentRebel83: Κορυφαία 3
Σχόλια
Read about music throughout history