Parkiebank, herfs 2017 ( Αγγλικά μετάφραση)

Advertisements
Αφρικάανς

Parkiebank, herfs 2017

 
jy mag jouself dalk vind
in die middel van die dag op ’n parkiebank sit
en dan dink jy
hoe bekostig hierdie mense hierdie Europese karre en paleisale Toskaanse tronke
jy mag dalk dink
in ’n arm land is rykdom ’n skande, maar
iemand is altyd ryker as almal anders
 
en jy mag dalk dink
wat doen ek
dat ek in die middel van die dag op ’n parkiebank kan sit?
en dan raak ek bly
want wat is daar om te doen?
wie probeer ek beïndruk?
en dan dink ek by myself
ek gaan nie my hele lewe lank werk om eendag niks te kan doen nie
ek sal sommer nou begin
 
ons doen nooit wat ons sê ons gaan nie, nè?
wat maak ons nog hier?
hierdie plek is nie ons s’n nie
huis is waar jou mense is
my mense het nie tuisland nie
wat maak ons nog hier?
hierdie plek is nie ons s’n nie
 
miskien dink jy by jouself
ek is ’n produk
ek is ’n bemarkingsveldtog
ek is ’n kommoditeit
dis nie hoe ek my kinders wil grootmaak nie
die middelklas is ’n buffer
en ons moet hier uit
honger mense bly nie lank honger nie
 
die malles het beheer van die malhuis geneem
en hulle kom al hoe nader aan die kluis
in die donker is die blinde een koning
maghonger koning maak
maghonger volgelinge
en koning bly nie lank op sy troon nie
 
ek lê op die gras en luister Lucas Maree
ek vermoed die hart werk soos die weduwee se kruik
haar hart is seer, want haar man is dood
en ek kan dit op my vingers tel wat vir my belangrik is
 
Υποβλήθηκε από HuntingWhales στις Σάβ, 22/09/2018 - 16:54
Align paragraphs
Αγγλικά μετάφραση

Parkbench, autumn 2017

Εκδόσεις: #1#2
you may find yourself
sitting in the middle of the day on a park bench
and then you think
how do these people afford these European cars and luxurious Tuscan prisons
you may think
in a poor country wealth is a shame, but
someone is always richer than everyone else
 
and you may think
what do I do
how can I sit on a park bench in the middle of the day?
and then I stay happily
because what to do here?
whom do I try to impress?
and then I think of myself
I'm not going to work for my life to do something one day
I'll start right now
 
we never do what we're saying we're going, right?
what are we still doing here?
this place is not ours
home is where your people are
my people do not have homeland
what are we still doing here?
this place is not ours
 
perhaps you think of yourself
I'm a product
I'm a marketing campaign
I'm a commodity
that's not how I want to raise my children
the middle class is a buffer
and we have to go out of here
hungry people do not stay hungry for a long time
 
the crazy people took control of the madhouse
and they are coming closer to the vault
in the dark the blind one is king
starving king with
starving adherents
and king is not long on his throne
 
I lay on the grass and listen to Lucas Maree
I suspect the heart works like the widow's jar
her heart is hurt because her husband is dead
and I can count on my fingers what is important to me
 
Υποβλήθηκε από HuntingWhales στις Σάβ, 22/09/2018 - 16:54
Σχόλια συντάκτη:

quo vadis, afrikaner?

Λοιπές μεταφράσεις του "Parkiebank, herfs ..."
Αγγλικά HuntingWhales
Fokofpolisiekar: Κορυφαία 3
Σχόλια