Ιδιωματισμοί

ΙδιωματισμόςΓλώσσαΑντίστοιχαΕρμηνείες
זה סינית בשביליΕβραικά24
אכל לוקשןΕβραικά5
אכל חצץΕβραικά1
אכול כפי יכולתךΕβραικά1
אכל לחם חסדΕβραικά3
אכל אותהΕβραικά4
מפה לשםΕβραικά2
בלגןΕβραικά4
אכל סרטיםΕβραικά-
מביא נאחסΕβραικά2
ציפור קטנה לחשה ליΕβραικά3
קור כלביםΕβραικά5
טלפון שבורΕβραικά3
כל שני וחמישיΕβραικά-
תחת השמשΕβραικά3
לפקוח עיןΕβραικά2
כן, בטחΕβραικά1
לתפוס שתי ציפורים במכה אחתΕβραικά44
להוליך שוללΕβραικά5
לזרות מלח על הפצעיםΕβραικά9
ג'יברישΕβραικά10
זה עניין של טעםΕβραικά7
בלב כבדΕβραικά6
ניחוש פרועΕβραικά4
דם סמיך ממיםΕβραικά30
אחת ולתמידΕβραικά7
!ברוך שפטרנוΕβραικά4
נו באמת! / בחייךΕβραικά3
להלשין / להשתנקרΕβραικά2
זה לא ביג דילΕβραικά1
מה בוער בךΕβραικά1
טוב לשום דברΕβραικά15
היו היה פעםΕβραικά10
אני חושב, משמע אני קייםΕβραικά9
שיכור כלוטΕβραικά14
יוריקהΕβραικά3
"כבה נירו"Εβραικά-
"לחפש בנירות"Εβραικά1
אחד בפה אחד בלבΕβραικά2
"החפץ בשלום יכון למלחמה"Εβραικά15
נולד עם כפית כסף בפהΕβραικά8
Εβραικά #1, #2
ללכת על בטוח (סלנג), ליתר ביטחוןΕβραικά2
מתי תהיה סגור על עצמךΕβραικά1
עוד ניצחון כזה ואבדנוΕβραικά6
על גג העולםΕβραικά39
Learn greekΕβραικά-
מכף רגל עד ראשΕβραικά48
מפיך לאוזני אלוהיםΕβραικά8
תפוח לא נופל רחוק מהעץΕβραικά75
בינוניΕβραικά4
זמן הוא כסףΕβραικά27
סוף סוף הכל בסדרΕβραικά28
שק לי בתחתΕβραικά13
למה? כובעΕβραικά6
לתת בראשΕβραικά-
לתפוס ראשΕβραικά-
מדברים על החמור..Εβραικά18
ג לחכמה שתיקהΕβραικά2
אמור לי מי הם חבריך ואומר לך מי אתהΕβραικά33
לב זהבΕβραικά31
שם את ידי באשΕβραικά19
לב אבןΕβραικά25
כָּכָה כָּכָהΕβραικά48
Εβραικά #1, #2
למי אכפת?Εβραικά71
להשתגעΕβραικά26
על ראש הגנב בוער הכובעΕβραικά3
תשבור רגלΕβραικά29
הדרך לגיהנום רצופה כוונות טובותΕβραικά16
Φαίνονται τα πρώτα 100 αποτελέσματα