Ιδιωματισμοί

ΙδιωματισμόςΓλώσσαΑντίστοιχαΕρμηνείες
cut teeth on somethingΑγγλικά1
baby bluesΑγγλικά-
curl up and dieΑγγλικά2
it's morning in ÜsküdarΑγγλικά1
blow this Popsicle standΑγγλικά-
lone wolfΑγγλικά1
start the ball rollingΑγγλικά-
budge an inchΑγγλικά-
once in a lifetimeΑγγλικά-
all shapes and sizesΑγγλικά-
poetry in motionΑγγλικά-
all fur coat and no knickersΑγγλικά1
Stay GoldΑγγλικά-
To give a bad nameΑγγλικά-
Botch upΑγγλικά1
15 minutes of fameΑγγλικά-
Every Jack has his Jill.Αγγλικά1
SimlishΑγγλικά-
Αραβικά #1, #2
You are goldΑγγλικά-
revel in somethingΑγγλικά-
Go back to the drawing boardΑγγλικά3
Get something out of your systemΑγγλικά1
easy does itΑγγλικά1
In the depths of someone's soulΑγγλικά3
Push something all the way throughΑγγλικά-
Nothing to sneeze atΑγγλικά-
Jig was upΑγγλικά1
stay putΑγγλικά2
drop a dime on youΑγγλικά2
Αγγλικά #1, #2, Τουρκικά
Drop a dime on someoneΑγγλικά2
Don't let the door hit youΑγγλικά1
Don't let the door hit you on the way outΑγγλικά1
lucky breakΑγγλικά-
runt of the litterΑγγλικά-
go to bat forΑγγλικά-
golden ruleΑγγλικά-
by dint ofΑγγλικά-
at a boyΑγγλικά-
With toil and dreadΑγγλικά3
To not miss a thingΑγγλικά1
Knock spots off someone/somethingΑγγλικά1
willy nillyΑγγλικά1
Royal bloodΑγγλικά9
Drag sb into sthΑγγλικά1
To give with one hand and take away with the otherΑγγλικά1
take the pipeΑγγλικά-
To pick on someoneΑγγλικά1
Beat the drum of someone/somethingΑγγλικά2
To give somebody free handΑγγλικά2
Money is no objectΑγγλικά-
To keep something quietΑγγλικά1
Time is on your sideΑγγλικά-
Not the end of the worldΑγγλικά1
Big mouthΑγγλικά1
Take on faithΑγγλικά-
The evil eyeΑγγλικά1
A shoulder to cry onΑγγλικά-
wave a magic wandΑγγλικά-
give someone an earfulΑγγλικά-
I can't get enough of youΑγγλικά1
I'm cross with youΑγγλικά1
To pull someone's legΑγγλικά1
God forbidΑγγλικά2
Leave it to meΑγγλικά1
Don't put words in my mouthΑγγλικά1
Put something in a jarΑγγλικά2
You had it comingΑγγλικά3
promise the earthΑγγλικά1
I say "Jump," you say, "How high?"Αγγλικά-
leave someone flatΑγγλικά-
hold with the hare and run with the houndsΑγγλικά2
simply putΑγγλικά1
Chasing rainbowsΑγγλικά-
Beat (one's) head against the wallΑγγλικά6
no ifs, ands, or butsΑγγλικά2
for old times' sakeΑγγλικά3
It's such an ancient pitch!Αγγλικά-
snake oilΑγγλικά-
Αγγλικά #1, #2
Pitching a tentΑγγλικά1
nothing is impossibleΑγγλικά3
impossible is nothingΑγγλικά3
another day another dollarΑγγλικά3
Another day another dimeΑγγλικά3
Weight of the worldΑγγλικά-
look on the bright sideΑγγλικά-
make up for lost timeΑγγλικά-
come and goΑγγλικά-
JonesΑγγλικά-
jump out of one's skinΑγγλικά-
throw a partyΑγγλικά1
round the cornerΑγγλικά1
off the back of a lorryΑγγλικά-
give a hundred percentΑγγλικά-
come up withΑγγλικά-
make a differenceΑγγλικά2
drop a lineΑγγλικά-
stay in touchΑγγλικά2
break the newsΑγγλικά-
think straightΑγγλικά-
an ace up one's sleeveΑγγλικά2

Pages