Ιδιωματισμοί

ΙδιωματισμόςΓλώσσαΑντίστοιχαΕρμηνείες
practice what you preach!Αγγλικά1
To have a way with wordsΑγγλικά-
does wondersΑγγλικά-
A few roos loose in the top paddockΑγγλικά-
a different storyΑγγλικά1
turn oneself inside outΑγγλικά1
turn someone onΑγγλικά-
turn someone on to somethingΑγγλικά-
make yourself at homeΑγγλικά-
retire into oneselfΑγγλικά1
put up withΑγγλικά-
sick and tired ofΑγγλικά37
(to be a) four-flusherΑγγλικά4
If there's no cairn, a magpie couldn't settle.Αγγλικά2
Lipstick on a pigΑγγλικά3
Cast sheep's eyes atΑγγλικά5
Grass widowΑγγλικά2
Let one have itΑγγλικά3
Shit out of luckΑγγλικά-
Bell clarionΑγγλικά7
at (one's) perilΑγγλικά-
The plot thickensΑγγλικά1
don't get itΑγγλικά1
spat out like plain vanilla huntingΑγγλικά-
speaking in tonguesΑγγλικά2
speak in tongueΑγγλικά2
speaks in tonguesΑγγλικά2
Bite your tongue!Αγγλικά5
Chandelier swingingΑγγλικά-
to lose one's marblesΑγγλικά1
Turn me onΑγγλικά-
Big headedΑγγλικά1
Making wavesΑγγλικά1
Smart AlecΑγγλικά-
Too clever by halfΑγγλικά1
Clear as dayΑγγλικά2
(You) want a piece of me?Αγγλικά-
a piece of cakeΑγγλικά1
Αγγλικά #1, #2, Γερμανικά
In the wingsΑγγλικά2
Allow your past to be the pastΑγγλικά9
someone's heart sinksΑγγλικά1
Under the microscopeΑγγλικά-
get the best of someoneΑγγλικά-
be (as) easy as one-two-threeΑγγλικά77
lost your mindΑγγλικά1
Sticks and stonesΑγγλικά1
Αγγλικά, Ρωσικά #1, #2
forked tongueΑγγλικά-
Scratch the surfaceΑγγλικά-
Have a tin earΑγγλικά4
melting potΑγγλικά-
Tepeler için koşmakΑγγλικά1
run for the hillsΑγγλικά1
pack ratΑγγλικά-
Behind the curtainΑγγλικά5
Eat away atΑγγλικά1
eat leadΑγγλικά-
white whaleΑγγλικά-
The 11th hourΑγγλικά3
Have somebody by the throatΑγγλικά3
Grab somebody by the throatΑγγλικά3
To each his/her ownΑγγλικά-
pull (somebody/something) through (something)Αγγλικά-
Cloud upΑγγλικά-
ask for a handΑγγλικά3
Αγγλικά #1, #2, Τουρκικά
Shoot into the brownΑγγλικά3
to sow wild oatsΑγγλικά1
Bay at the moonΑγγλικά3
Stick it toΑγγλικά-
the last nail in the coffinΑγγλικά-
stealing your thunderΑγγλικά-
One way or anotherΑγγλικά4
only once, only one timeΑγγλικά3
touch woodΑγγλικά3
Fire in the hole!Αγγλικά-
Fire is a good servant but a bad masterΑγγλικά-
At stakeΑγγλικά2
have someone's earΑγγλικά-
wanton kittens make sober catsΑγγλικά-
playing for keepsΑγγλικά-
just follow your nose !Αγγλικά1
drawing a blankΑγγλικά1
Τουρκικά #1, #2
want out ofΑγγλικά-
To get stuck into someone/thingΑγγλικά-
kill the fatted calfΑγγλικά-
cry your heart outΑγγλικά-
a lion in the wayΑγγλικά-
take the wrong wayΑγγλικά-
take the words out of someone's mouthΑγγλικά1
take the viewΑγγλικά-
What's it to you?Αγγλικά-
You can whistle for itΑγγλικά6
get a gripΑγγλικά4
Thrown in faceΑγγλικά-
Pork barrelΑγγλικά1
over rough and smoothΑγγλικά2
over hedge and ditchΑγγλικά2
Many a true word is spoken in jestΑγγλικά1
Do as you would be done byΑγγλικά1
The bigger they are, the harder they fallΑγγλικά2
By the sweat of your faceΑγγλικά7

Pages