Ιδιωματισμοί

ΙδιωματισμόςΓλώσσαΑντίστοιχαΕρμηνείες
Дать тузаΡωσικά3
Отойти в лучший мирΡωσικά104
Приказать долго житьΡωσικά104
клонится к закатуΡωσικά6
читать по губамΡωσικά5
Быть/находиться у руляΡωσικά4
Дело табак!Ρωσικά2
Контора пишетΡωσικά-
Свинья в ермолкеΡωσικά-
Свинья грязи найдётΡωσικά-
тошно смотретьΡωσικά1
волка ноги кормятΡωσικά1
золотая жилаΡωσικά1
Иметь весΡωσικά-
Снимать сливкиΡωσικά-
Сесть на хвостΡωσικά-
Распускать хвостΡωσικά4
Наводить порчуΡωσικά-
Под сурдинкуΡωσικά5
Под шумокΡωσικά5
Обрубить концыΡωσικά1
Говорить о дьяволеΡωσικά17
Куда ни плюньΡωσικά-
Ни стать ни сестьΡωσικά6
Плюнуть некудаΡωσικά6
переборщилиΡωσικά-
кошка не пробежитΡωσικά-
перебратьΡωσικά2
Позволить себе лишнееΡωσικά2
Дать себе волюΡωσικά2
как влитыйΡωσικά2
дорогу осилит идущийΡωσικά1
не разлей водаΡωσικά2
Хотеть не вредноΡωσικά3
Сообщить куда следуетΡωσικά2
Гвоздь программыΡωσικά1
Не жалеть кулаковΡωσικά1
Взять на умΡωσικά14
Брать на заметкуΡωσικά14
Мотать на усΡωσικά14
Распускать рукиΡωσικά1
Рука руку моетΡωσικά4
Ни за понюшку табакуΡωσικά-
крошки с барского столаΡωσικά-
Αγγλικά, Ρωσικά #1, #2
Дать удовлетворениеΡωσικά-
Давать тягуΡωσικά11
Давать стрекачаΡωσικά11
душу вкладывалΡωσικά1
открыть АмерикуΡωσικά3
Отмазать кого-л.Ρωσικά2
Спускать с рукΡωσικά-
Держать в черном телеΡωσικά1
Попасть как кур во щиΡωσικά5
Дойти до точкиΡωσικά3
Пальцем о палец не ударитьΡωσικά4
Сливки обществаΡωσικά2
Высший светΡωσικά2
Гони гусейΡωσικά-
как глухому обедняΡωσικά3
соломинка для утопающегоΡωσικά8
Закручивать гайкиΡωσικά-
Отрезанный ломотьΡωσικά-
Играть на нервахΡωσικά1
Полный отморозокΡωσικά-
Играть на рукуΡωσικά-
действовать на нервыΡωσικά2
Αγγλικά #1, #2, Ρωσικά #1, #2
против лома нет приемаΡωσικά1
Бряцать оружиемΡωσικά-
Выпадать в осадокΡωσικά-
Разговор в пользу бедныхΡωσικά-
Раздача слоновΡωσικά-
Попасть под раздачуΡωσικά-
Действовать по наитиюΡωσικά3
смотреть правде в глазаΡωσικά3
Класть с приборомΡωσικά70
Положить под спудΡωσικά-
Под разными соусамиΡωσικά8
Черный налΡωσικά1
Чёрный воронΡωσικά2
Обчистить до ниткиΡωσικά6
пресечь на корнюΡωσικά1
Смотреть в ротΡωσικά-
надувать щекиΡωσικά4
Ума не приложуΡωσικά2
Жёлтая прессаΡωσικά2
В огороде бузина, а в Киеве дядькаΡωσικά1
Подсадная уткаΡωσικά1
Семь пядей во лбуΡωσικά3
загудеть на всю катушкуΡωσικά3
белый воротничокΡωσικά2
не узнавши броду, соваться в водуΡωσικά2
С волками жить - по-волчьи выть.Ρωσικά2
Разрядить обстановкуΡωσικά2
Сесть на головуΡωσικά-
Пробить дноΡωσικά-
Не по Сеньке шапкаΡωσικά3
пробить стенуΡωσικά4
По блатуΡωσικά-
Тянуть одеяло на себяΡωσικά-
Дорого да мило, дешево да гнилоΡωσικά2
Φαίνονται τα πρώτα 100 αποτελέσματα