Διαφήμιση

PNL στίχοι

PNL
ΣτίχοιΜεταφράσειςΑιτήματα
91’sΓαλλικά
Deux Frères
Αγγλικά
À l'AmmoniaqueΓαλλικάvideoΑγγλικά
Αραβικά
Ιταλικά
Κινεζικά
Πορτογαλικά
Τουρκικά
Ισπανικά
AbonnéΓαλλικάvideo
Le Monde chico
Αγγλικά
Ρωσικά
Au DDΓαλλικάvideo
Deux frères
Αγγλικά
Τουρκικά
Autre mondeΓαλλικά
Deux frères
Αγγλικά
BénéΓαλλικάΑγγλικά
Ισπανικά
Ιταλικά
Τουρκικά
Γερμανικά
Bené (dialogues)Γαλλικάvideo
Dans la légende
Αγγλικά
BlankaΓαλλικά
Deux frères
Αγγλικά
Ισπανικά
CelsiusΓαλλικά
Deux frères
Αγγλικά
ChangΓαλλικά
Deux frères
Αγγλικά
Spanish (Old Castillian)
CoeursΓαλλικά
Deux frères
DAΓαλλικάvideo
Dans la légende
Αγγλικά
Ολλανδικά
Γερμανικά
Ισπανικά
Ιταλικά
Τουρκικά
Deux FrèresΓαλλικά
Deux frères
Αγγλικά
Ιταλικά
Αραβικά
Gala GalaΓαλλικάvideo
Que La Famille
Ισπανικά
Hasta la vistaΓαλλικά
Deux frères
Αγγλικά
J'suis PNLΓαλλικάΙσπανικά
J'Suis QLFΓαλλικάvideoΑγγλικά
Γερμανικά
Πορτογαλικά
Je t'haine (Version Orange)ΓαλλικάvideoΑγγλικά
Je vis, je visserΓαλλικάvideo
Que La Famille
Ισπανικά
Jusqu'au dernier grammeΓαλλικάvideo
Dans la légende
Αγγλικά
Αραβικά
Jusqu'au dernier gramme (dialogues)Γαλλικάvideo
Dans la légende
Αγγλικά
J’comprends pasΓαλλικάvideo
Que la famille
KratosΓαλλικά
La misère est si belleΓαλλικά
Deux frères
Αγγλικά
La vie est belleΓαλλικάvideoΑγγλικά
Ιταλικά
Ισπανικά
Le monde ou rienΓαλλικάvideo
Le monde chico (2015)
Αγγλικά
Ισπανικά
Ιταλικά
Ρωσικά
NahaΓαλλικάvideoΑγγλικά
Γερμανικά
Ισπανικά
Ιταλικά #1 #2
Τουρκικά
Ελληνικά
Oh lalaΓαλλικάΑγγλικά
Ιταλικά
Γερμανικά
OnizukaΓαλλικάvideo
Dans la Légende
Αγγλικά
Ισπανικά
Γερμανικά
Ιταλικά
Tchiki tchikiΓαλλικά
Tchiki tchiki
Ισπανικά
Tu sais pasΓαλλικά
Dans la légende
Αγγλικά
Σχόλια