رج (Raj) (Μεταγραφή)

رج

در خواب رفته بودم که ناگه
بشنیدم صدایت
ز دوردست، آسوده بال بر باد
رج زدی صبح فردایم
 
تویی درد و درمانم
به چشمم بنگر
که صد راز پنهان است
به صد آهنگم
تو ای نگار
 
باین آب تشنه بودم، گوارا
شوق دیدارت فنایم کرد
رمیدم، نگسستم، نگارا
دست چالاکت رهایم کرد
 
تویی درد و درمانم
به چشمم بنگر
که صد راز پنهان است
به صد آهنگم
چه گشتم نمی دانم
به چشمم بنگر
که پس داده تاوان از
جور فرسنگ هاست
بر من ببار
 
مستانه رو در جان من
کز فردامان نشان نیست
پروانه شو در خواب من
کاین طوفان را کس امان نیست
 
در صد کوچه ام، چشم در راه تو
آه از انتظار، از سودای تو
(تویی درد و درمانم)
آتش می زند جانم می برد
(که صد راز پنهان است)
... داد از کیمیا از این
 
Υποβλήθηκε από llovpu.strioldrllovpu.strioldr στις Παρ, 29/01/2021 - 10:26
Μεταγραφή
Αλφάδιασε τους παράγραφους

Raj

Εκδόσεις: #1#2
Dar xwâb rafte budam ke nâge
Bešenidam sedâyat
Ze durdast, âsude bâl bar bâd
Raj zadi sobhe fardâyam
 
Tuye dard o darmânam
Be čašmam bengar
Ke sad râze penhân ast
Be sad âhangam
Tu ey negâr
 
Bâin âb tešne budam, govârâ
Šoqe didârat fanâyam kard
Ramidam, nagosastam, negârâ
Daste čâlâket rahâyam kard
 
Tuye dard o darmânam
Be čašmam bengar
Ke sad râze penhân ast
Be sad âhangam
Če gaštam nemidânam
Be čašmam bengar
Ke pas dâde tâvân az
Jure farsang hâst
Bar man bebâr
 
Mastâne ro dar jâne man
Kaz fardâmân nešân nist
Parvâne šo dar xwâbe man
Kâin tufân râ kas amân nist
 
Dar sad kučeam, čašm dar râhe to
Âh az entezâr, az sudâye to
(Tuye dard o darmânam)
Âtaš mizanad jânam miborad
(Ke sad râze penhân ast)
Dâd az kimiâ az in...
 
Ευχαριστώ!
thanked 2 times
Υποβλήθηκε από llovpu.strioldrllovpu.strioldr στις Τετ, 27/10/2021 - 13:01
Μεταφράσεις του τραγουδιού ''رج (Raj)''
Μεταγραφή llovpu.strioldr
Peyman Salimi: Κορυφαία 3
Idioms from "رج"
Σχόλια
Read about music throughout history