Διαφήμιση

Παρακαλώ βοηθήστε στη μετάφραση του "Силуэт | Siluèt"

Ρωσικά/Romanization/Romanization 2
A A

Силуэт | Siluèt

Есть у меня твой силуэт,
Мне мил его печальный цвет;
Висит он на груди моей
И мрачен он, как сердце в ней.
 
В глазах нет жизни и огня,
Зато он вечно близ меня;
Он тень твоя, но я люблю
Как тень блаженства тень твою.
 
Σχόλια