Διαφήμιση

Παρακαλώ βοηθήστε στη μετάφραση του "Great is Thy Faithfulness"

Αγγλικά
A A

Great is Thy Faithfulness

Great is Thy faithfulness!
Great is Thy faithfulness!
Morning by morning new mercies I see.
All I have needed Thy hand hath provided;
Great is Thy faithfulness, Lord, unto me!
 
Λοιπές μεταφράσεις του "Great is Thy Faithfulness"
Σχόλια