Διαφήμιση

Παρακαλώ βοηθήστε στη μετάφραση του "Kaderim Yaralı"

Τουρκικά
A A

Kaderim Yaralı

Bulutları kalbimin üzerine atmayın
Hayallerim ıslanır anılara kıymayın
Denizlere kum gibi derdimi sormayın
Kelebeğin ömrü kadar hayat sarmadı
 
Kahra düşüp ağlama da gözlerinde kalayım
Yanan ben olayım Içinde yarayım
Yelkenlere rüzgar olup mavilerde kalayım
Yanında olayım kaderim yaralı
 
Σχόλια συντάκτη:
Σχόλια