Διαφήμιση

Παρακαλώ βοηθήστε στη μετάφραση του "Karadır Bu Bahtım Kara"

Τουρκικά
A A

Karadır Bu Bahtım Kara

Karadır şu bahtım kara
Sözüm kar etmiyor yara
Yaktım yüreğimi nara
Eyvah eyvah ey
 
Kendim ettim kendim buldum
Gül gibi sararıp sordum
Eyvah eyvah ey
 
Bilmez yar gönlümden bilmez
Akar gözyaşlarım dinmez
Bir kere yüzüme gülmez
Eyvah eyvah ey
 
Söylerim sözüm almıyor
O yar yüzüme gülmüyor
Garip gönlümü bilmiyor
Eyvah eyvah ey
 
Λοιπές μεταφράσεις του "Karadır Bu Bahtım Kara"
Σχόλια