Διαφήμιση

Παρακαλώ βοηθήστε στη μετάφραση του "Mother"

Αγγλικά
A A

Mother

Morning
Snow
Wind
Earth
Mountain
Sun
Ocean
Star
Moon
Eye
Water
Stone
Mother
 
Σχόλια συντάκτη:

A simple collection of words rumbling in my head this morning while running through a scenic route.

Λοιπές μεταφράσεις του "Mother"
Σχόλια