Διαφήμιση

Παρακαλώ βοηθήστε στη μετάφραση του "Preliator"

  • Καλλιτέχνης: Globus
  • Άλμπουμ: Epicon (2006)
  • Τραγούδι: Preliator
  • Αίτημα: Ψευδολατινικά → Ελληνικά
  • Μεταφράσεις: Αγγλικά, Τουρκικά
Ψευδολατινικά
A A

Preliator

Hosana Meus
Fortuna deus
Aeterna Teus
Mystre, Morte, Sancte Pior
 
Fortuna hosana deus
Legionus ab comae
Fortune fortuna equis
Ad pugnatoris in veritae
 
Hossana meus
Fortuna deus
Protego causa
In sanctus
 
Aeternus praetor
Firmitas semper
Coryphaeus
Rex Regis universe
 
(Prose solis hosanna
Protego sanctus causa
Padre illuminata
Gloria in resurrectem
 
(Prose solis hosanna
Protego sanctus causa
Padre illuminata
Gloria in unum diem)
 
Terra tenebrae
Telluris malus
Qui sere pere
Curiatus
 
Genitor edo
In ex domino
Patris illuminata
Rex Regis universe
 
(Prose solis hosanna
Protego sanctus causa
Padre illuminata
Gloria in resurrectem
 
(Prose solis hosanna
Protego sanctus causa
Padre alluminata
Gloria in unum diem)
 
Lacrimosa, lacrimosa
In ex dominum
 
Λοιπές μεταφράσεις του "Preliator"
Σχόλια