Russia is waging a disgraceful war on Ukraine. Stand With Ukraine!

Παρακαλώ βοηθήστε στη μετάφραση του "Sor Mi Mu"

  • Καλλιτέχνης: Gyakie
  • Συμμετέχων καλλιτέχνης: Bisa Kdei
  • Τραγούδι: Sor Mi Mu
  • Αίτημα: Αγγλικά, Akan → Αγγλικά
  • Σχόλια συντάκτη:

    This is Twi language spelled in English phonics reading. Please help to translate to English

Αγγλικά, Akan
Αγγλικά, Akan
A A

Sor Mi Mu

Flip the music
Eyyyy na na na na
Ow ya ya ya
 
Y3d) na akyekyere me
Odo yewu fa me
I never think say me den you go dey I swear walayi
Odo nsuo aka ma no ama ma’fali
Ei me this? i am falling
 
Sor me mu ey ah
Borkor borkor slow down
Babe come closer
I go show you love odo love odo
Na na na eyy aaa
Sor me mu ey ah
Borkor borkor slow down
Babe come closer
I go show you love odo love odo
Na na na eyy aaa
 
B3s) me mu
Odo yewu
Anadwo wei de3 me ne woaaa
B3s) me mu
Odo yewu
Anadwo wei de3 me ne woaaa
 
B3s) me mu
Odo yewu
Anadwo wei de3
I go show you love odo love odo
 
Odo no a catchi me
Odo police akye me
Mema ne bribe but wangye
)si ojulorgyime
Odo jaili me na )nto safoa no ntwene
Memp3 s3 obiaa b3teete y3n o my love
Hold me close to you, sa na masa
Nti Odo mennim odo di aa kyer3 me
Baby make me your favorite person (person)
Odo nu makyekyere ama wo d33zin (ey aa)
Baby Anadwo wei de3 me ne wo b3b) nkormor
Y3nte mfifire mmm
This is my love for you
Baby anadwo wei dier
Ma honam nka honam ho
B3 sor mi mu
Odo yewu
Anadwo wei dier I go show you love odo
 
B3s) me mu
Odo yewu
Anadwo wei de3 me ne woaaa
B3s) me mu
Odo yewu
Anadwo wei de3 me ne woaaa
B3s) me mu
Odo yewu
Anadwo wei de3
I go show you love odo love odo
 
Hmmmmm
Come and see me swiping, photos of you
Wod) no Akye me, I need a tattoo with your name on it
Metwer) wodin, Kwame
Me mey3 tough girl but see the way I make timid
Borkorr med) ey, Sor mi mu ey
3de3n na wop3, Khebab or toffee
Mafalli ankasa, Hw3 na obiaa ampata
S3 wogya me a mewu o but mesan a ba back
Oooooo Ooooo
nanana eyyy aa
 
B3s) me mu
Odo yewu
Anadwo wei de3 me ne woaaa
B3s) me mu
Odo yewu
Anadwo wei de3 me ne woaaa
B3s) me mu
Odo yewu
Anadwo wei de3
I go show you love odo love odo
 
Αγγλικά

 

Συνδέσου ή Κάνε εγγραφή για να δημοσιεύσεις μια μετάφραση
Σχόλια