Διαφήμιση

Robarte un beso ( Αγγλικά μετάφραση)

  • Καλλιτέχνης: Carlos Vives (Carlos Alberto Vives Restrepo)
  • Συμμετέχων καλλιτέχνης: Sebastian yatra
  • Τραγούδι: Robarte un beso 10 μεταφράσεις
  • Μεταφράσεις: Αγγλικά, Βουλγαρικά, Γερμανικά, Ελληνικά, Ιταλικά, Κροατικά #1, #2, Ουγγαρέζικα, Σέρβικα, Τουρκικά
Ισπανικά

Robarte un beso

Yatra Yatra
 
Son muchos años que pasaron sin decir te quiero,
Y en verdad te quiero,
Pero encuentro formas de engañar mi corazón,
Son muchos años que pasaron sin robarte un beso,
Sólo quiero un beso, y por esa boca no me importa ser ladrón.
 
No puede ser que no he encontrado todavía las palabras,
Y en esa noche no dije nada.
No puede ser que en un segundo me perdí en tu mirada
Aunque por dentro yo te gritaba.
 
Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma
Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban,
Sé que sientes mariposas, yo también sentí sus alas,
Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas.
 
Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma
Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban,
Sé que sientes mariposas, yo también sentí sus alas
Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas
 
Déjame robarte el corazón,
Déjame escribirte una canción,
Déjame que con un beso nos perdamos los dos.
 
Déjame robarte el corazón,
Déjame subirle a esta canción,
Para que bailemos juntos como nadie bailó.
 
Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma
Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban,
Sé que sientes mariposas, yo también sentí sus alas,
Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas
 
Yo sé que a ti te gusta que yo te cante así,
Que tú te pones seria pero te hago reír,
Que sé que tu me quieres.. Por qué tú eres así
Y cuando estamos juntos ya no se que decir.
Yo sé que a ti te gusta que yo te cante así,
Que tú te pones seria pero te hago reír,
Que sé que tú me quieres.. Porque tú eres así
Y cuando estamos juntos ya no sé qué decir .
 
Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma
Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban,
Sé que sientes mariposas (sé que sientes mariposas)
Yo también sentí sus alas (yo también sentí sus alas)
Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas.
 
Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma
Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban,
Sé que sientes mariposas, yo también sentí sus alas,
 
Déjame robarte un beso que te enamore
Y tú no te vayas...
 
Υποβλήθηκε από bambabamba στις Παρ, 28/07/2017 - 09:47
Επεξεργάστηκε τελευταία φορά από το χρήστη Diazepan MedinaDiazepan Medina στις Δευ, 26/11/2018 - 02:02
Αγγλικά μετάφρασηΑγγλικά
Align paragraphs
A A

Steal a kiss from you

Yatra Yatra
 
It's been so many years passed without saying I love you ,
And in fact I love you
But I'll find ways of fooling my heart ,
It's been so many years passed without stealing a kiss from you,
I Just want a kiss and for that mouth I don't care to be a thief
 
It can't be that I haven't yet found the words
And on that night I didn't say anything
It can't be that in a second I lost myself in your eyes
Even though inside I was screaming at you
 
Let me steal a kiss from you that reaches to my soul
Like a vallenato of those oldies that we liked
I know you feel butterflies, I also felt their wings
Let me steal a kiss from you that makes you fall In love & u don't go
 
Let me steal a kiss from you that reaches to my soul
Like a vallenato of those oldies that we used to like
I know you feel butterflies, I also felt their wings
Let me steal you a kiss that makes you fall in love and you don't go
 
Let me steal your heart
Let me write you a song
Let me because with a kiss we get lost the two of us
 
Let me steal your heart
Let me turn up this song's volume
So that we dance together like no body did
 
Let me steal a kiss from you that reaches to my soul
Like a vallenato of those oldies that we used to like
I know you feel butterflies, I also felt their wings
Let me steal a kiss from you that makes you fall in love & u don't go
 
I know that you like it when I sing to you so
that you get serous but I will make you laugh
I know you love me ,,, why you are like this
And when we're together I don't know what to say
I know you like it when I sing to you so
That you get serious but I will make you laugh
I know you love me ...why you are like this
When we're together I don't know what to say
 
Let me steal a kiss from you that reaches to my soul
Like a vallenato of those oldies that we used to like
I know you feel butterflies
I know you feel butterflies, I also felt their wings
I also felt their wings
Let me steal a kiss from you that makes you fall in love and you don't go
 
Let me steal a kiss from you that reaches to my soul
Like a fallen to of those oldies that we used to like
I know you feel butterflies, I also felt their wings
 
Let me steal you a kiss that makes you fall in love
And you don't go
 
Υποβλήθηκε από Llegó Dolor Del CorazónLlegó Dolor Del Corazón στις Παρ, 28/07/2017 - 10:56
Επεξεργάστηκε τελευταία φορά από το χρήστη Llegó Dolor Del CorazónLlegó Dolor Del Corazón στις Τετ, 02/08/2017 - 13:26
Σχόλια
GuestGuest    Παρ, 28/07/2017 - 21:23

Hi dear Noura! "Subirle a esta canción" means to turn the song's volume up Wink smile
to upload it is "subir esta canción (a etc.)"

GuestGuest    Παρ, 28/07/2017 - 23:26

You're welcome, Noura! I think you always do a good job;
this kind of stuff happens to us ALL who are students of languages.
Regular smile Don't worry, that's what we're all here for, I would hope, to help each other out
and give support. (Well, that is my ideal... hehe)

roster 31roster 31    Δευ, 31/07/2017 - 16:16

yes, vallenato is a type of dancing music.
This is just a foot-note, you don't have to change anything in your translation.

GuestGuest    Δευ, 31/07/2017 - 18:55

Yes, as Rosa says, it's a form of music from Colombia.
I remember his big hit "La gota fría" from the '90s, it kind of brought vallenato to more international
success maybe. Regular smile

GuestGuest    Δευ, 31/07/2017 - 18:58

Hope you can give this song a listen, Noura ! Regular smile Here's the linkhttps://www.youtube.com/watch?v=Nmb80HXWsFQ
It 's important because eventually someone will reference it in some song, and it talks
about vallenato "battles" between two vallenato musicians (older generation ones), I think. I'm assuming you don't know it, but perhaps you do! I apologize if you already know it.
But since it's kind of dated now....

roster 31roster 31    Τετ, 02/08/2017 - 02:59

Noura, won't you change the title?

Llegó Dolor Del CorazónLlegó Dolor Del Corazón    Τετ, 02/08/2017 - 07:49

Hello Rosa, actually I'm not comfortable about adding "ING" even In the chorus It's said without It 'let me steal' and that's how I wanna keep It, yet If you Insist , then I prolly do It

roster 31roster 31    Τετ, 02/08/2017 - 12:28

No, I don't insist, the decision is yours but, don't you think that, even if you avoid "ing", it should be "steal a kiss" (from you)?

roster 31roster 31    Τετ, 02/08/2017 - 12:42

That's good, since it is what you say in the lyrics.
Thank you.