Στίχοι OoChigeas

Αγγλικά
Αγγλικά
A A

OoChigeas

Here’s a story I’ve been told
About a child of 12 yeard old
Breathing life to young trees falling
Before the barbed wire on the plain
Before the white man ever came
She must’ve saved 10 000 souls
She was the keeper of the young
The ones whose lives have just begun
The ones to die their song unsung
 
Oochigeas
Oochigeas
 
The story tells of how she cried
The day the wind blew high the fire
Left her burned but still undompted
Across the lake lived the magic team
Who set a task for malicete
To find the special girl he wanted
When all the village girls had tried
To win his heart to be his bride
Oochi would not be denied
 
Oochigeas
Oochigeas
 
Here’s a story I’ve been told
About a child of 12 years old
Breathing life to young trees falling
Not as simple as it seemed
She had to see the one unseen
She had to cast away the lies
With courage Oochigeas tried
Forgot the pain forgot the cries
And thus she kept the dream alive
 
Oochigeas
Oochigeas
 
Ευχαριστώ!
δέχθηκε 1 ευχαριστία
Υποβλήθηκε από Larme2SangLarme2Sang στις Κυρ, 29/10/2017 - 10:40

 

Μεταφράσεις του τραγουδιού ''OoChigeas''
Roch Voisine: Κορυφαία 3
Σχόλια
Read about music throughout history