Διαφήμιση

Roy Rogers ( Αγγλικά μετάφραση)

  • Καλλιτέχνης: Halli og Laddi
  • Τραγούδι: Roy Rogers
  • Μεταφράσεις: Αγγλικά
Αγγλικά μετάφρασηΑγγλικά
A A

Roy Rogers

I went to a cowboy film yesterday,
the excitement was immense, I was mad
with excitement and fascination, the whole auditorium was silent
when the main character of the movie came in and said:
 
"I'm Roy Rogers, I'm cute and smart,
I've been in this business for seventeen years.
I chase villains and robbers
and then hand them over to the sheriff."
 
"I'm Barði, I've got a gang of villains,
I break into banks and such things,
loot and plunder far and wide,
roast beef and remoulade, foals and mares.
Shoot you in the back if you go away!
(*gunshot* "Ah!") You see?"
 
"Ooooo!"
I'm an Indian, brown and happy,
I am also a businessman.
I cut off their scalp, dry it and harden
then sell it back to them at exorbitant prices!"
 
The play happens in a little town
where law and order have been cast aside.
They tried to get Roy to calm them down,
the goon leader stood by the gate.
 
"Where do I remember this face from,
this wouldn't be Poison-Pete?"
"Yes, that's the guy, you remember me?"
"You bet I do, what're you doing here?"
 
"I'm planning a new plot,
I'll rob the post wagon and profit well!"
"What if I try to stop that?"
"I'd like to see that!"
Dee bomdee bomdee bomsteak!
 
"There's thirty of us, you're alone,
you'll be killed, young lad!
(*3 gunshots*) That's how we'll have it!"
"You can't do anything but talk bullshit!"
 
"Now you and your lackeys should flee the town,
else you'll be punctured like a milk sieve!
You know I'm quicker with the revolver."
"But I'm much better with the accordion."
 
Then there was a break so I had a smoke,
salted popcorn and a cold coke.
Then when I returned inside
Roy had arrived home at the ranch.
 
"I've come here to change my clothes,
these are dirty with holes everywhere.
I'm gonna have a shower and be quick about it.
(*hiss*) This was a very quick bath!"
 
(*3 knocks*) "Who's whacking so loud?"
"The girl who you promised to get engaged to."
"You've changed, there's no resemblance."
"Am I sheepish?" "No, like a sheep."
 
"Roy, can't you smell my new smell?"
"This is not the smell that you usually have!"
"No, this new one is excellent."
"What do they call it?" "Ammonia!"
 
"I admit to you here and now
I want a woman and that's it!"
"Stop grumbling and get engaged to me."
"I don't have a ring for your nose!"
 
"Now I'll have to go and find Poison-Pete,
It won't do to sit home and read.
You'll come with me, the coast is clear."
"Is it far?" "Well, about a day."
 
"Now we're finally at our destination,
Pete and the rest have no clue about it!
Here's the plan, it's minimal,
I'll sneak in and you'll surround the place!"
 
"Here's the gun!" "I don't need a gun,
I've told you I never make mistakes!"
"I hope they don't tie you into a knot!"
"Just start counting when I throw them out!"
 
"One!"
"Stop counting, it's me!"
 
Υποβλήθηκε από TheMrMe1TheMrMe1 στις Τετ, 16/10/2019 - 01:04
Προστέθηκε προς απάντηση στο αίτημα του DSMDSM
Σχόλια συντάκτη:

A few corrections of the base lyrics:

Line 9: "Ég er Barði og er með bófaflokk"
Line 13: "Skýt þig í bakið ef burtu ferðu"
Line 18: "Sker af þeim skallann"
Line 21: "Þeir reyndu að fá Roy til að róa liðið"
Line 55: "Nei, þessi nýja'er alveg fyrirtak"
Line 67: "Hér er planið, það er ekki beysið"
Line 71: "Ég vona'að þeir bindi'ekki á þig hnút!"

ΙσλανδικάΙσλανδικά

Roy Rogers

Λοιπές μεταφράσεις του "Roy Rogers"
Αγγλικά TheMrMe1
Idioms from "Roy Rogers"
Σχόλια