Διαφήμιση

Sa Morte ’e s’Ilighe ( Ισπανικά μετάφραση)

  • Καλλιτέχνης: Marisa Sannia
  • Τραγούδι: Sa Morte ’e s’Ilighe 3 μεταφράσεις
  • Μεταφράσεις: Αγγλικά, Ισπανικά, Ιταλικά
Σαρδηνικά

Sa Morte ’e s’Ilighe

Proite m’ind’as bettadu? e no ischias
Chi m’an sos antigos tuos piantadu?
O forsis s’umbra male t’apo dadu,
Cando a s’istadiale t’ind’enias?
 
Dae una lande, 'attida intro s’iscaltzu
De unu columbu areste innoghe mortu,
Piantadu m’aìan in mes’e ortu.
Curriat tando su mese ’e frealzu.
 
Ma maju 'enzeit carrigu de ardores,
De varias ervas a sa terra;
E a ponner sas cortes in sa serra
Nde fin torrados totus sos pastores.
 
E deo puru, pro 'ider cussa festa
De fiores, de montes e piantas,
Ponzei sas fozas mias totu cantas
E a su sole pesei sa testa
 
Tènnera e bella. No aìa un’annu
Chi pius de un homine fi’altu;
Poi ramos deretos ap’ispaltu
E mi fattei superbu, forte e mannu.
 
E fentomadu ‘enzei in donzi banda
Pro s’abundantzia e pro ramos nodiu;
Umbras serenas daìa a s’istiu
E in s’ierru giompiat sa lande.
 
E nd’apo 'idu de nottes e de dies
Malas e bonas; soles e turmentos
De temporadas. Mai a sos bentos
Zedei, ne a carrigos de nies.
 
Deretu fia, che i’su destinu
Bonu de custa domo e de cust’ortu;
E tue, ingratu, m’as mortu!
 
Υποβλήθηκε από HampsicoraHampsicora στις Τρί, 03/05/2016 - 23:01
Επεξεργάστηκε τελευταία φορά από το χρήστη HampsicoraHampsicora στις Δευ, 13/11/2017 - 19:13
Σχόλια συντάκτη:

The lyrics are taken from a poem by Montanaru (Antiogu Casula, 1878 – 1957).

Ισπανικά μετάφρασηΙσπανικά
Align paragraphs
A A

La muerte de la encina

¿Por qué me has tumbado? ¿no sabes
que tus antepasados me plantaron?
¿O quizá mala sombra te di
cuando en los veranos a mí acudías?
 
De una bellota, transportada en el buche
de un palomo bravío aquí muerto,
me plantaron en medio del huerto.
Corría entonces el mes de febrero.
 
Pero vino mayo cargado de ardores,
de muchas hierbas en la tierra;
y a poner los rediles en la sierra
volvieron todos los pastores.
 
Y yo también, por ver esa fiesta
de flores, de montes y plantas,
desplegué cuanto pude mis hojas
y al sol levanté la cabeza.
 
Tierna y bella. No tenía un año
y ya era más alta que un hombre;
después extendí ramas derechas
y me hice soberbia, fuerte y grande.
 
Y me volví famosa en todas partes
por la abundancia y por las ramas notable;
Sombras serenas daba en el verano
y en el invierno llegaba la bellota.
 
Y he visto muchas noches y días
malos y buenos; soles y tormentos
de mal tiempo. Nunca a los vientos
cedí, ni a la carga de la nieve.
 
Era derecha como el destino
bueno de esta casa y de este huerto;
¡y tú, ingrato, me has matado!
 
Υποβλήθηκε από ineditoinedito στις Σάβ, 11/06/2016 - 14:58
Επεξεργάστηκε τελευταία φορά από το χρήστη ineditoinedito στις Δευ, 13/06/2016 - 05:59
5
Η δική σου αξιολόγηση: None Μέσος όρος: 5 (1 vote)
Λοιπές μεταφράσεις του "Sa Morte ’e s’Ilighe"
Ισπανικά inedito
5
Marisa Sannia: Κορυφαία 3
Σχόλια