Διαφήμιση

Saturday in the Park ( Ισπανικά μετάφραση)

Αγγλικά
Αγγλικά
A A

Saturday in the Park

Saturday in the park
I think, it was the Fourth of July1
Saturday in the park
I think, it was the Fourth of July
 
People dancing, people laughing
A man selling ice cream
Singing Italian songs
"Eh Cumpari, ci vo sunari"
Can you dig it? Yes, I can!
And I've been waiting such a long time
For Saturday
 
Another day in the park
I think, it was the Fourth of July
Another day in the park
I think, it was the Fourth of July
 
People talking, really smiling
A man playing Guitar
And singing for us all
Will you help him change the world?
Can you dig it? Yes, I can!
And I've been waiting such a long time
For today
 
Slow motion riders, fly the colors of the day
A bronze man, still can tell stories his own way
Listen children all is not lost
All is not lost, oh no, no
 
Funny days in the park
And every day is the Fourth of July
Funny days in the park
And every day is the Fourth of July
 
People reaching, people touching
A real celebration
Waiting for us all
If we want it, really want it
Can you dig it? Yes, I can!
And I've been waiting such a long time
For the day
 
  • 1. Independence Day
Υποβλήθηκε από Hansi K_LauerHansi K_Lauer στις Τετ, 29/06/2016 - 21:22
Επεξεργάστηκε τελευταία φορά από το χρήστη MichaelNaMichaelNa στις Πέμ, 15/04/2021 - 05:51
Σχόλια συντάκτη:

Live version:

Ισπανικά μετάφρασηΙσπανικά
Αλφάδιασε τους παράγραφους

Sábado en el parque

Sábado en el parque
Creo que fue el cuatro de julio
Sábado en el parque}
Creo que fue el cuatro de julio
 
Gente bailando, gente riendo
Un hombre vendiendo helados
Cantando canciones italianas
"Oye, amigo, _"
¿Puedes entenderlo? ¡Sí, yo puedo!
Y he estado esperando por tanto tiempo
Al sábado
 
Otro día en el parque
Creo que fue el cuatro de julio
Otro día en el parque
Creo que fue el cuatro de julio
 
Gente hablando, realmente sonriendo
Un hombre tocando guitarra
Y cantando para todos nosotros
¿Le ayudarás a cambiar al mundo?
¿Puedes entenderlo? ¡Sí, yo puedo!
Y he estado esperando por tanto tiempo
Al día de hoy
 
Jinetes en cámara lenta, ondeando las banderas del día
Un hombre de bronce aún puede contar historias a su manera
Escuchen, niños, no todo está perdio
No todo está perdio, oh, no, no
 
Días divertidos en el parque
Y todos los días son cuatro de julio
Días divertidos en el parque
Y todos los días son cuatro de julio
 
Gente alcanzando, gente tocando
Una verdadera celebración
Esperándonos a todos
Si lo queremos, de veras queriéndolo
¿Puedes entenderlo? ¡Sí, yo puedo!
Y he estado esperando por tanto tiempo
Al día de hoy
 
Ευχαριστώ!
δέχθηκε 1 ευχαριστία
Υποβλήθηκε από AJlik3sTranslationsAJlik3sTranslations στις Παρ, 18/06/2021 - 05:28
Προστέθηκε προς απάντηση στο αίτημα του Eddydess72001Eddydess72001
Σχόλια συντάκτη:

El cuatro de julio es el día de la independencia de USA.

Μεταφράσεις του τραγουδιού ''Saturday in the Park''
Ισπανικά AJlik3sTranslations
Συλλογές με "Saturday in the Park"
Σχόλια
Read about music throughout history