Διαφήμιση

Sete cidades ( Αγγλικά μετάφραση)

Αγγλικά μετάφρασηΑγγλικά (Ποιητική μετάφραση)
A A

Seven Cities

Εκδόσεις: #1#2
I have gotten used to your voice
To your face and your gaze
They split me in two
And I now look for what’s my other half
 
When you are not here,
I miss myself
And I miss my body next to yours
 
My heart is so rough and so poor
It still doesn't know the ways of the world
 
When you are not here,
I am afraid of myself
And I miss your body next to mine
 
Come quickly to me
Because I don't know how to wait
We already made too many promises
And I have gotten used to your voice
When I’m with you I’m at peace
 
When you are not here
My spirit gets lost, it flies far away
(Away!)
(Away…)
 
Ευχαριστώ!
This is a poetic translation - deviations from the meaning of the original are present (extra words, extra or omitted information, substituted concepts).
Υποβλήθηκε από VallemontVallemont στις Σάβ, 24/07/2021 - 13:25
Πορτογαλικά
Πορτογαλικά
Πορτογαλικά

Sete cidades

Μεταφράσεις του τραγουδιού ''Sete cidades''
Αγγλικά PVallemont
Legião Urbana: Κορυφαία 3
Σχόλια
Read about music throughout history