Διαφήμιση

Skyfall ( Γερμανικά μετάφραση)

  • Καλλιτέχνης: Vitas (Витас)
  • Άλλες εκτελέσεις :: Adele
  • Τραγούδι: Skyfall 3 μεταφράσεις
  • Μεταφράσεις: Γερμανικά, Πορτογαλικά, Σέρβικα
Αγγλικά
A A

Skyfall

This is the end
Hold your breath and count to ten
Feel the earth move and then
Hear my heart burst again
 
For this is the end
I've drowned and dreamt this moment
So overdue I owe them
Swept away, I'm stolen
 
Let the sky fall
When it crumbles
We will stand tall
Face it all together
 
Let the sky fall
When it crumbles
We will stand tall
Face it all together
At skyfall
That skyfall
 
Skyfall is where we start
A thousand miles and poles apart
Where worlds collide and days are dark
You may have my number, you can take my name
But you'll never have my heart
 
Let the sky fall (let the sky fall)
When it crumbles (when it crumbles)
We will stand tall (we will stand tall)
Face it all together
 
Let the sky fall (let the sky fall)
When it crumbles (when it crumbles)
We will stand tall (we will stand tall)
Face it all together
At skyfall
 
(Let the sky fall
When it crumbles
We will stand tall)
 
Where you go I go
What you see I see
I know I'd never be me
Without the security
Of your loving arms
Keeping me from harm
Put your hand in my hand
And we'll stand
 
Let the sky fall (let the sky fall)
When it crumbles (when it crumbles)
We will stand tall (we will stand tall)
Face it all together
 
Let the sky fall (let the sky fall)
When it crumbles (when it crumbles)
We will stand tall (we will stand tall)
Face it all together
At skyfall
 
Υποβλήθηκε από Aleksandra BebciAleksandra Bebci στις Κυρ, 13/11/2016 - 15:13
Επεξεργάστηκε τελευταία φορά από το χρήστη Sophia_Sophia_ στις Πέμ, 12/10/2017 - 04:41
Γερμανικά μετάφρασηΓερμανικά
Align paragraphs

Himmelssturz

Dies ist das Ende
Halte den Atem an und zähl bis zehn
Fühle, wie die Erde sich bewegt und dann
Hör mein Herz, wie es wieder zerspringt
 
Denn dies ist das Ende
Ich bin ertrunken und habe geträumt in diesem Moment
So sind überfällige Schulden bei ihnen
Hinweggefegt, ich bin gestohlen
 
Lass den Himmel herabstürzen
Wenn er zerbröckelt
Wir werden aufrecht stehen
Und alldem gemeinsam entgegensehen
 
Lass den Himmel herabstürzen
Wenn er zerbröckelt
Wir werden aufrecht stehen
Und alldem gemeinsam entgegensehen
Beim Himmelssturz
Diesem Himmelssturz
 
Der Himmelsturz ist da, wo wir anfangen
Tausend Meilen und Pole auseinander
Wo Welten kollidieren und Tage dunkel sind
Du magst meine Nummer haben, du magst meinen Namen nehmen
Doch niemals wirst du mein Herz haben
 
Lass den Himmel herabstürzen (den Himmel herabstürzen)
Wenn er zerbröckelt (wenn er zerbröckelt)
Wir werden aufrecht stehen (aufrecht stehen)
Und alldem gemeinsam entgegensehen
 
Lass den Himmel herabstürzen (den Himmel herabstürzen)
Wenn er zerbröckelt (wenn er zerbröckelt)
Wir werden aufrecht stehen (aufrecht stehen)
Und alldem gemeinsam entgegensehen
Beim Himmelssturz
 
(Lass den Himmel herabstürzen
Wenn er zerbröckelt
Wir werden aufrecht stehen)
 
Wohin du gehst, gehe ich auch
Was du siehst, sehe ich
Ich weiß, ich würde niemals ich sein
Ohne die Sicherheit
Von deinen liebenden Armen
Die mich bewahren vor Schaden
Lege deine Hand in meine Hand
Und wir werden standhalten
 
Lass den Himmel herabstürzen (den Himmel herabstürzen)
Wenn er zerbröckelt (wenn er zerbröckelt)
Wir werden aufrecht stehen (aufrecht stehen)
Und alldem gemeinsam entgegensehen
 
Lass den Himmel herabstürzen (den Himmel herabstürzen)
Wenn er zerbröckelt (wenn er zerbröckelt)
Wir werden aufrecht stehen (aufrecht stehen)
Und alldem gemeinsam entgegensehen
Beim Himmelssturz
 
Ευχαριστώ!
δέχθηκε 3 ευχαριστίες
Υποβλήθηκε από LobolyrixLobolyrix στις Τρί, 18/02/2020 - 19:52
Λοιπές μεταφράσεις του "Skyfall"
Γερμανικά Lobolyrix
Vitas: Κορυφαία 3
Idioms from "Skyfall"
Σχόλια