Διαφήμιση

Sonnet 18 Shall I compare thee to a Summer's day? ( Ινδονησιακά μετάφραση)

Αγγλικά
Αγγλικά
A A

Sonnet 18 Shall I compare thee to a Summer's day?

Shall I compare thee to a summer's day?
Thou art more lovely and more temperate:
Rough winds do shake the darling buds of May,
And summer's lease hath all too short a date:
 
Sometime too hot the eye of heaven shines,
And often is his gold complexion dimm'd;
And every fair from fair sometime declines,
By chance or nature's changing course untrimm'd;
 
But thy eternal summer shall not fade
Nor lose possession of that fair thou owest;
Nor shall Death brag thou wander'st in his shade,
When in eternal lines to time thou growest:
 
So long as men can breathe or eyes can see,
So long lives this and this gives life to thee.
 
Υποβλήθηκε από SilentRebel83SilentRebel83 στις Τρί, 24/12/2013 - 18:21
Επεξεργάστηκε τελευταία φορά από το χρήστη BesatniasBesatnias στις Τρί, 19/04/2016 - 22:51
Σχόλια συντάκτη:

Sung version by David Gilmour:

Ινδονησιακά μετάφρασηΙνδονησιακά (Ομιοκατάληκτη μετάφραση)
Αλφάδιασε τους παράγραφους

Sonet 18 Apakah saya akan bandingkan itu dengan hari musim panas?

Apakah saya akan bandingkan itu dengan hari musim panas?
Kaulah yang lebih cantik dan lebih sabar:
Angin yang kencang menggoyang bunga-bunga Mei1,
Dan musim panas melepaskan semua hari yang terlalu singkat:
 
Kadang-kadang, terlalu panaslah terik pada mata surgawi,
Dan biasa dalam kulit emas yang meredup;
Dan setiap pekan-pekan, kadang-kadang ditolaklah,
Dari keberuntungan atau alam yang berubah belumlah dipotong;
 
Tetapi musim panas nan kekal tidaklah akan redup
Atau bukan kehlangan kepemilikan dari pekan-pekan yang kau berhutang;
Atau tidak akanlah kematian membual penjelajahmu dalam bayanganmu,
Dimana dalam jalur kekal ke dalam waktu yang kau pertumbuhkan:
 
Sepanjang orang-orang dapat bernapas atau mata dapat melihat,
Panjang umurlah ini dan berinyalah kehidupan kepadamu.
 
  • 1. This refers to flowers that begins to grow after the winter hs ended.
Ευχαριστώ!
Υποβλήθηκε από CrispCrisp στις Σάβ, 25/09/2021 - 16:45
Μεταφράσεις του τραγουδιού ''Sonnet 18 Shall I ...''
Ινδονησιακά RCrisp
William Shakespeare: Κορυφαία 3
Σχόλια
Read about music throughout history