Διαφήμιση

Старое кино (Staroye kino) ( Αγγλικά μετάφραση)

Ζητήθηκε επανέλεγχος

Старое кино

Нам пожалуй два билета
На последний ряд.
Я в кино давненько не был,
А ты смотришь всё подряд.
 
Сотни фильмов современных
На экране, но
Мы с тобою вновь посмотрим
Чёрно-белое кино.
 
Любишь Стива, ты, Маккуина
Я поклонник Джеймса Дина.
Любишь ты Антониони,
Я Тарковского поклонник.
 
Соусы и паста, дорогое вино
Вместе мы посмотрим на экране кино
Старое посмотрим на экране кино.
 
Ты не хочешь целоваться,
Просишь не мешать.
Хочешь фильмом наслаждаться,
Чтобы не смотреть раз пять.
 
И из мыслей твоих чутки
Донесутся мне слова:
Как красивы их одежды
И прекрасны времена.
 
Любишь Стива ты Маккуина
Я поклонник Джеймса Дина
Любишь ты Антониони
Я Тарковского поклонник.
 
Соусы и паста, дорогое вино
Вместе мы посмотрим на экране кино
Старое посмотрим на экране кино.
 
Υποβλήθηκε από Cruz-Jose2Cruz-Jose2 στις Κυρ, 29/03/2020 - 16:30
Αγγλικά μετάφρασηΑγγλικά
Αλφάδιασε τους παράγραφους

Old movies

Can we please have two tickets
In the last row
I haven't been in a cinema for a long time
And you're watching everything
 
Hundreds of new movies
On the screen, but
We are again going to watch
A movie in black and white
 
You love Steve McQueen
I'm a fan of James Deen
You love Antonioni
I'm a fan of Tarkovsky
 
Sauces and paste, expensive wine
Together we'll watch a movie on the screen
We'll watch an old movie on the screen
 
You don't wanna make out
You ask me to not interrupt
You want to enjoy the movie
In order to not rewatch it five times
 
And from your thoughts
I'll catch the tender words:
How beautiful are their attires
And how wonderful these times are
 
You love Steve McQueen
I'm a fan of James Deen
You love Antonioni
I'm a fan of Tarkovsky
 
Sauces and paste, expensive wine
Together we'll watch a movie on the screen
We'll watch an old movie on the screen
 
Ευχαριστώ!
thanked 5 times
Υποβλήθηκε από KillKaKillKa στις Δευ, 21/06/2021 - 17:33
Ο μεταφραστής ζήτησε επανέλεγχο.
Αυτό σημαίνει πως θα χαρεί να λάβει διορθώσεις, προτάσεις κλπ σχετικά με την μετάφραση.
Αν είστε ευφραδής και στις δυο γλώσσες του ζεύγους, παρακαλούμε αφήστε τα σχόλιά σας.
Μεταφράσεις του τραγουδιού ''Старое кино (Staroye...''
Αγγλικά KillKa
Σχόλια
selplaceiselplacei    Σάβ, 24/07/2021 - 13:35

Since proofreading was requested. First line is more like "We'll have two tickets". Third line should be "in a while" instead of "a long time". 5th line should be "modern", not "new", to emphasize how old the old movies are. 13th line should be "pasta", not "paste". Last line of 6th stanza should be "the times", not "these times", as it talks about the times shown in the movies, not the time of the song's narrative.

Read about music throughout history