Russia is waging a disgraceful war on Ukraine. Stand With Ukraine!

Στίχοι Christmas EveL

A A

Christmas EveL

(It's Christmas Eve)
 
밤새 내린 눈은 잠깐만 예뻐
낭만은 개뿔
눈치 없는 차들 땜에 금방 새까매진 거 봐
걷기도 빡세 눈밭보단 갯벌
 
무릎까지 다 젖은 바지
조금 걷다가 나자빠짐
특별한 날 특별하길
변질됐지 별일 없길
 
뒹굴뒹굴 뒹굴다 눈덩이만 부었지
어제 만든 눈사람은 멀쩡하려나
 
아 따가 부러
칼바람에 베여 칭칭
Brrr 떨리는 목소리
컬러풀은 무슨 풀 하나 안 보여
랩하다 콜록콜록콜록 기침
 
Jack Frost coming for y'all, run run
뼈까지 시리게 하는 holiday, silence
특별한 거 하나 없는데
왜들 그렇게 기다렸는지
Christmas EveL
 
(Merry Christmas)
 
Jingle jingle jingle all the way
You got me spinning
빙글빙글빙글 돌겠네
빙판 위 Christmas
 
아슬아슬 우당탕탕
I don't need no presents
Crossing out X-MAS
 
추위만 거세져 장작 대신 애가 탄다
미끄런 길 덕에 차는 더 막혀 땡큐다 겨울아
입김이 나오고 빨개진 코
겹겹이 껴입은 곳만 덥고
뭐가 부끄러워서 eh 귀 따갑도록 빨개졌네 (어이구)
 
뽀샤시는 무슨 눈에 김 꼈다 나름 퀄리티 굿 필터
오 피해가 피해가 폭설 맞은 패딩을 짜내면 5리터
추우면 춥다고 붙는 쟤네 땜에 눈꼴도 시려
연락은 한 통 안 오고 대뜸 이벤트 문자만 오네 다 미워
 
Jack Frost coming for y'all, run run
뼈까지 시리게 하는 holiday, silence
특별한 거 하나 없는데
왜들 그렇게 기다렸는지
Christmas EveL
 
(Merry Christmas)
 
Jingle jingle jingle all the way
You got me spinning
빙글빙글빙글 돌겠네
빙판 위 Christmas
 
아슬아슬 우당탕탕
I don't need no presents
Crossing out X-MAS
 
살금살금 까치발 굴뚝 위로 올라가
자이로 드롭 쿵 현실 자각 Christmas EveL
 
Feliz Navidad Feliz Navidad
I can feel the evil coming but Felix, never bad
오늘은 특별한 날 그 누구도 훔칠 수 없어
그림자들이 날 덮쳐
Let me sing a Christmas song
 
Feliz Navidad (Ho Ho Ho)
Feliz Navidad (Christmas EveL)
Feliz Navidad (Ho Ho Ho)
Feliz Navidad
 
(It's Christmas Eve)
 
Ευχαριστώ!
thanked 21 times
Υποβλήθηκε από Δήμητρα Κου.Δήμητρα Κου. στις Δευ, 29/11/2021 - 08:59

 

Σχόλια
Read about music throughout history