Tarasova Nich' (Тарасова ніч) ( Ρωσικά μετάφραση)

Advertisements
Ουκρανικά

Tarasova Nich' (Тарасова ніч)

На розпутті кобзар сидить
Та на кобзі грає,
Кругом хлопці та дівчата,
Як мак процвітає.
 
Грає кобзар, виспівує,
Вимовля словами,
Як москалі, орда, ляхи
Бились з козаками,
 
Як збиралась громадонька
В неділеньку вранці,
Як ховали козаченька
В зеленім байраці.
 
Грає кобзар, виспівує,
Аж лихо сміється...
«Була колись Гетьманщина,
Та вже не вернеться!..
 
Встає хмара з-за Лиману,
А другая з поля,
Зажурилась Україна —
Така її доля!
 
Зажурилась, заплакала,
Як мала дитина.
Ніхто її не рятує...
Козачество гине,
 
Гине слава, батьківщина,
Немає де дітись.
Виростають нехрещені
Козацькії діти,
 
Кохаються невінчані,
Без попа ховають,
Запродана жидам віра,
В церкву не пускають!
 
Як та галич поле криє,
Ляхи, уніяти
Налітають — нема кому
Порадоньки дати.
 
Обізвався Наливайко —
Не стало кравчини!
Обізвавсь козак Павлюга —
За нею полинув!
 
Обізвавсь Тарас Трясило
Гіркими сльозами:
«Бідна моя Україно,
Стоптана ляхами!
 
Україно, Україно!
Ненько моя, ненько!
Як згадаю тебе, краю,
Заплаче серденько...
 
Де поділось козачество,
Червоні жупани?
Де поділась доля-воля?
Бунчуки? Гетьмани?
 
Де поділося? Згоріло?
А чи затопило
Синє море твої гори,
Високі могили?..
 
Мовчать гори, грає море,
Могили сумують,
А над дітьми козацькими
Поляки панують.
 
Обізвавсь Тарас Трясило
Віру рятовати,
Обізвався, орел сизий,
Та й дав ляхам знати!
 
Обізвався пан Трясило:
«А годі журиться!
А ходім лиш, пани-брати,
З поляками биться!»
 
Вже не три дні, не три ночі
Б’ється пан Трясило.
Од Лимана до Трубайла
Трупом поле крилось.
 
Ізнемігся козаченько,
Тяжко зажурився,
А поганий Конецпольський
Дуже звеселився.
 
Зібрав шляхту всю докупи
Та й ну частовати.
Зібрав Тарас козаченьків
Поради прохати.
 
«Отамани товариші,
Брати мої, діти!
Дайте мені порадоньку,
Що будем робити?
 
Бенкетують вражі ляхи
Наше безголов’я».
«Нехай собі бенкетують,
Нехай на здоров’я!
 
Нехай, кляті, бенкетують,
Поки сонце зайде,
А ніч-мати дасть пораду —
Козак ляха знайде».
 
Лягло сонце за горою,
Зірки засіяли,
А козаки, як та хмара,
Ляхів обступали.
 
Як став місяць серед неба,
Ревнула гармата,
Прокинулись ляшки-панки —
Нікуди втікати!
 
Прокинулись ляшки-панки
Та й не повставали.
Зійшло сонце — ляшки-панки
Покотом лежали.
 
Червоною гадюкою
Несе Альта вісті,
Щоб летіли круки з поля
Ляшків-панків їсти.
 
Налетіли чорні круки
Вельможних будити,
Зібралося козачество
Богу помолитись.
 
Закрякали чорні круки,
Виймаючи очі.
Заспівали козаченьки
Пісню тії ночі,
 
Тії ночі кривавої,
Що славою стала
Тарасові, козачеству,
Ляхів що приспала.
 
Над річкою, в чистім полі,
Могила чорніє,
Де кров текла козацькая,
Трава зеленіє.
 
Сидить ворон на могилі
Та з голоду кряче...
Згада козак Гетьманщину,
Згада та й заплаче!
 
Було колись, панували,
Та більше не будем!..
Тії слави козацької
Повік не забудем!..»
 
Умовк кобзар, сумуючи:
Щось руки не грають.
Кругом хлопці та дівчата
Слізоньки втирають.
Пішов кобзар по улиці —
 
З журби як заграє!
Кругом хлопці навприсядки,
А він вимовляє:
«Нехай буде отакечки!
 
Сидіть, діти, у запічку,
А я з журби та до шинку,
А там найду свою жінку,
Найду жінку, почастую,
З вороженьків покепкую».
 
Υποβλήθηκε από sandring στις Παρ, 15/06/2018 - 14:20
Align paragraphs
Ρωσικά μετάφραση

Тарасова ночь

На распутье кобзарь1сидит,
Да на кобзе2 играет,
Вокруг парни да девушки,
Словно мак цветёт.
 
Играет кобзарь, запевает,
Приговаривает,
Как москали, орда, ляхи3
Бились с казаками,
 
Как собиралась общинушка
Утречком в воскресенье,
Как хоронили казачка
В зеленом овражке.
 
Играет кобзарь, запевает,
Даже горе смеётся...
"Была когда-то Гетманщина,4
Да уж не вернётся!.."
 
Встаёт туча из-за Лимана,
А другая - с поля,
Загрустила Украина -
Такова её судьба! 5
 
Загрустила, заплакала,
Как малый ребёнок.
Никто её не спасает...
Казачество гибнет,
 
Гибнет слава, родина,
Некуда деться.
Вырастают некрещенные
Казацкие дети,
 
Любят невенчанными,
Без попа хоронят,
Распродана жидам вера,
В церковь не пускают!
 
Словно саранча поле кроет,
Ляхи, униаты
Налетают - некому
Совета дать.
 
Отозвался Наливайко -6
Не стало воинства!
Отозвался казак Павлюга - 7
Вслед за ним канул!
 
Отозвался Тарас Трясило8
Горькими слезами:
"Бедная моя Украина
Истоптана ляхами!"
 
"Украина, Украина!
Мамка моя, мамка!
Как помяну тебя, край,
Заплачет сердечко...
 
Куда подевалось казачество,
Красные жупаны?
Куда подевалась доля-воля?
Бунчуки?9Гетманы?10
 
Куда подевалось? Сгорело?
Или потопило
Море синее твои горы,
Высокие могилы?..
 
Молчат горы, шумит море,
Могилы грустят,
А над детьми казацкими
Поляки властвуют
 
Вызвался Тарас Трясило
Веру спасать,
Отозвался, орёл сизый,
Да и дал ляхам знать!
 
Отозвался пан Трясило:
"А, хватит печалиться!
А пойдём-ка, паны-братья,
З поляками биться!"
 
Уж не три дня, не три ночи
Бьётся пан Трясило.
От Лимана до Трубайла11
Трупами поле покрывалось.
 
Изнемог казачок,
Тяжко загрустил,
А поганый Концепольский
Очень развеселился.
 
Собрал шляхту всю до кучи,
И ну угощать.
Собрал Тарас казачков
Совета вопрошать.
 
"Атаманы товарищи,
Братья мои, дети!
Дайте мне советик,
Что будем делать?
 
Пируют вражьи ляхи
Наше безголовье".
"Пускай себе пируют,
Пускай, на здоровье!
 
Пусть, проклятые, пируют
Пока солнце сядет,
А ночь-мать даст совет -
Казак ляха найдёт".
 
Легло солнце за горою,
Звёзды засияли,
А казаки, словно туча,
Ляхов обступали,
 
Как стал месяц посредь неба,
Бухнула пушка,
Проснулись ляхи-паны -
Некуда бежать!
 
Проснулись ляхи-паны,
Да и не встали.
Взошло солнце - ляхи-паны
Вповалку лежали.
 
Красной гадюкой
Несёт Альта12 весть,
Чтоб летели вороны с поля
Ляхов-панов есть.
 
Налетели чёрные вороны
Вельможных будить,
Собралось казачество
Богу помолиться.
 
Закаркали черные вороны,
Вынимая глаза.
Запели казачки
Песню той ночью.
 
Той ночью кровавой,
Что славою стала
Тарасу, казачеству,
Что ляхов усыпила.
 
Над речкой, в чистом поле,
Могила чернеет,
Где кровь текла казацкая,
Трава зеленеет.
 
Сидит ворон на могиле,
Да с голода крячет...
Вспомнит казак Гетманщину,
Вспомнит да и заплачет!
 
Было когда-то, господствовали,
Да больше не будем!..
Той славы казацкой
Вовек не забудем!.."
 
Умолк кобзарь, тоскуя:
Что-то руки не играют.
Вокруг парни да девушки
Слёзки вытирают.
Пошёл кобзарь по улице -
 
С горя как заиграет!
Вокруг парни вприсядку,
А он приговаривает:
"Пусть будет так да эдак
 
Сидите, дети, в запечке
А я с горя, да в шинок,
А там найду свою жену,
Найду жену, угощу,
Над врагами понасмехаюсь".
 
 • 1. Обычно - пожилой уличный музыкант, певший преданья о исторических событиях под аккомпанемент кобзы.
 • 2. Старинный многострунный музыкальный инструмент. Нечто среднее между гитарой и гуслями.
 • 3. "русские", "татары", "поляки" - соответственно
 • 4. Казацкое военно-государственное образование 17-18 веков, занимавшее значительные территории современной Украины, а также части территорий России, Белоруссии, Молдовы.
 • 5. В 17м веке казацкие земли были как между молотом и наковальней (впрочем, они оставались таковыми и в дальнейшем). Тут речь идёт об Османской Империи и Речи Посполитой соответственно.
 • 6. Северин Наливайко (?-1597) - предводитель антифеодального крестьянско-казацкого восстания в Украине и Белоруссии в 1594-1596 гг.; был выдан верхушкой казацкой старшины польскому войску и, после жестоких пыток, четвертован в Варшаве.
 • 7. Павло Михнович Бут - гетман Запорожского казачества, предводитель крестьянско-казацкого восстания на Украине в 1637−1638 годах. Казнён в Варшаве в 1638г после подавления восстания.
 • 8. Трясило, по-видимому, прозвище. Известен как Тарас Федорович. 25 мая 1630 года под Переяславом возглавил казацкое восстание, в результате которого под покровом ночи было перерезано войско польского коронного гетмана Станислава Концепольского. Это событие и получило название "Тарасова ночь".
 • 9. Бунчук - один из атрибутов власти гетмана, наряду с булавой. Представлял из себя древко или копьё, с привязанным на конце конским хвостом (хвостами). Вероятно перенято от крымских татар или османов.
 • 10. В Войске Запорожском "гетманом" назывался главный военачальник войска. По-сути - титул монарха, однако с оговоркой, что гетман был выборным и выбирался из среды казаков.
 • 11. Огромная территория, охватывающая почти всю центральную Украину. Лиман - вероятно, Днепровский Лиман. Трубайло - один из вариантов названия речки Трубеж.
 • 12. Альта (Ильтыця, Льтыця) - река в Киевской области, приток реки Трубеж. Бассейн Днепра. "Красная" она была вероятно от пролитой туда крови.
Please don't hesitate to correct me, especially if the translation language is your native language.
With Best Regards,
© Alexander Laskavtsev
Υποβλήθηκε από Alexander Laskavtsev στις Πέμ, 12/07/2018 - 14:40
Προστέθηκε προς απάντηση στο αίτημα του sandring
Σχόλια
sandring    Πέμ, 12/07/2018 - 15:14

Очень стильно, Алекс, спасибо!

Небольшая мелочевка:
1. Словно мак цветет (распускается)
2. Приговаривает (словами лишнее, я думаю)
3. Куда делось казачество (подевалось)
4. парни да девушки ( ш случайно пропущено)

Вообще, прелесть! Regular smile

Brat    Πέμ, 12/07/2018 - 15:30

И ещё:
13/4 Геманы - Гетманы
17/2 хватить - хватит
18/4 Трупом поле крылось - Трупами поле покрылось
32/2 крячет - такого слова в русском языке нет, хотя и зря... Regular smile

Alexander Laskavtsev    Παρ, 13/07/2018 - 06:09

Я бы всё же "крылось" оставил, или если нельзя - "покрывалось". Тут о процессе определённой продолжительности речь идёт, а не просто о факте.

Может вместо "крячет" - "кряхтит" подойдёт?

Спасибо за правки!

sandring    Παρ, 13/07/2018 - 07:36

Спасибо за сноски, Алекс. Очень познававательно. Может не "крылось", а "покрывалось"?

А ворон действительно "крячет", причем над могилой. Это, оказывается, образ такой есть в литературе.

Alexander Laskavtsev    Παρ, 13/07/2018 - 08:11

Пусть будет "покрывалось", спасибо!