Tell Me You Love Me ( Εβραικά μετάφραση)

Διαφήμιση
Εβραικά μετάφρασηΕβραικά
A A

תגיד לי שאתה אוהב אותי

הו לא, הנה אנחנו מתחילים שוב
נאבקים על מה שאמרתי
אני מצטערת, כן אני מצטערת
גרועה באהבה, לא, אני לא טובה בזה
אבל אני לא יכולה לומר שאני תמימה
לא ממש, אבל אני מצטערת
 
וכל החברים שלי, הם יודעים שזה נכון
אני לא יודעת מי אני בלעדייך
אני לקחתי את זה קשה, בייבי
לקחתי את זה קשה
 
הו, תגיד לי שאתה אוהב אותי
אני צריכה מישהו בימים כאלה, אני צריכה
הו ימים כאלה
הו, תגיד לי שאתה אוהב אותי
אני צריכה מישהו
הו ימים כאלה, אני צריכה
הו ימים כאלה
הו, האם אתה יכול לשמוע את הלב שלי אומר
הווווו, הוו
לא, אתה אף אחד עד שיש לך מישהו
אתה אף אחד עד שיש לך מישהו
 
ואני מקווה שלא אראה את היום
שתעבור הלאה ותהיה מאושר בלעדיי
בלעדיי
מה שווה היד שלי בלי להחזיק את הלב שלך?
אני לא יודעת בשביל מה אני חיה
אם אני חיה בלעדייך
 
כל החברים שלי, הם יודעים וזה נכון
אני לא יודעת מי אני בלעדייך
אני לקחתי את זה קשה, בייבי
לקחתי את זה קשה
 
הו, תגיד לי שאתה אוהב אותי
אני צריכה מישהו בימים כאלה, אני צריכה
הו ימים כאלה
הו, תגיד לי שאתה אוהב אותי
אני צריכה מישהו
הו ימים כאלה, אני צריכה
הו ימים כאלה
הו, האם אתה יכול לשמוע את הלב שלי אומר
הווווו, הוו
אתה אף אחד עד שיש לך מישהו
אתה אף אחד עד שיש לך מישהו
הלב שלי כמו
הוווו, הוו
לא, אתה אף אחד עד שיש לך מישהו
אתה אף אחד עד שיש לך מישהו
 
כל מה שאני צריכה
עומד מולי
אני יודעת שאנחנו נהיה בסדר, בסדר, כן
דרך העליות והירידות
בייבי, אני מסתובבת מסביב
אני מבטיחה שנהיה בסדר, בסדר
 
הו, תגיד לי שאתה אוהב אותי
אני צריכה מישהו בימים כאלה, אני צריכה
הו ימים כאלה
הו, תגיד לי שאתה אוהב אותי
אני צריכה מישהו
הו ימים כאלה, אני צריכה
הו ימים כאלה
הו, האם אתה יכול לשמוע את הלב שלי אומר
הווווו, הוו
אתה אף אחד עד שיש לך מישהו
אתה אף אחד עד שיש לך מישהו
 
הלב שלי כמו
הוווו, הוו
כל מה שאני צריכה
עומד מולי
אני יודעת שאנחנו נהיה בסדר, בסדר, כן
 
Υποβλήθηκε από May AharonovMay Aharonov στις Παρ, 09/08/2019 - 14:17
ΑγγλικάΑγγλικά

Tell Me You Love Me

Σχόλια