Titanium ( Αρμένικα μετάφραση)

Διαφήμιση
Αρμένικα μετάφρασηΑρμένικα
A A

Տիտան

[Սիա]
Դու բղավում ես
Բայց ես չեմ կարողանում լսել քո ասած բառերը
Ես խոսում եմ բարձր, շատ բան չեմ ասում
Ես քննադատում եմ, բայց քո բոլոր փամփուշտները անդրադարձվում են
Դու կրակում ես ինձ, բայց ես կանգնում եմ։
 
[Կրկներգ]
Ես զրահապատ եմ, ոչինչ չունեմ կորցնելու
Կրակել, կրակել
Անդրադարձում, ձեր նպատակը
Կրակել, կրակել
Դու կրակում ես ինձ, բայց ես չեմ ընկնում
Ես տիտան եմ
Դու կրակում ես ինձ, բայց ես չեմ ընկնում
Ես տիտան եմ։
 
[Սիա]
Եվ դուք կկործանվեք
Այնպես որ ձեզնից հետո ինքներդ մի ընկեք
Ստվերների քաղաք, հորինված սեր
Բարձրացրեք ձեր ձայնը, փայտն ու քարը կարող են ջարդել իմ ոսկերները։
 
[Կրկներգ]
Ես զրահապատ եմ, ոչինչ չունեմ կորցնելու
Կրակել, կրակել
Անդրադարձում, ձեր նպատակը
Կրակել, կրակել
Դու կրակում ես ինձ, բայց ես չեմ ընկնում
Ես տիտան եմ
Դու կրակում ես ինձ, բայց ես չեմ ընկնում
Ես տիտան եմ։
 
[Սիա]
Ատրճանակը սպասում է հարմար պահին
Սպասում է դժվար թիրախին
Ի՞նչ է ինձ մնացել կորցնելու։
 
[Կրկներգ]
Ես զրահապատ եմ, ոչինչ չունեմ կորցնելու
Կրակել, կրակել
Անդրադարձում, ձեր նպատակը
Կրակել, կրակել
Դու կրակում ես ինձ, բայց ես չեմ ընկնում
Ես տիտան եմ
Դու կրակում ես ինձ, բայց ես չեմ ընկնում
Ես տիտան եմ։
 
Υποβλήθηκε από Վահան ՖարյանՎահան Ֆարյան στις Τρί, 02/01/2018 - 19:57
ΑγγλικάΑγγλικά

Titanium

Παρακαλώ βοηθήστε στη μετάφραση του "Titanium"
David Guetta: Κορυφαία 3
Σχόλια