Διαφήμιση

Tomorrow (Μεταγραφή)

  • Καλλιτέχνης: BTS (Bangtan Boys) (방탄소년단)
  • Τραγούδι: Tomorrow 15 μεταφράσεις
  • Μεταφράσεις: Αγγλικά #1, #2, #3, Αζέρικα #1, #2, Γερμανικά, Ελληνικά, Ισπανικά, Μεταγραφή #1, #2, #3, Ρουμανικά, Ρωσικά, Τουρκικά, Τσέχικα
Μεταγραφή
A A

Томороу

Εκδόσεις: #1#2#3
катын наль, атын таль
твенти фо севен мэбон панбоктуинын мэ сунган
оджунъганхан нэ саль
самультэи пэксунын нэильи турёуо чхам
укиджи ориль ттэн муодын канынъхалькора митоссонындэ
харурыль польо харурыль санын
ке ппатыхадан коль ныггёыль ттэ
нэнэ кибунын кхонтхыроль питхы,
кйесокэсо таундуине
мэильмэильи контр тохаги си, контрл тохаги ви панбоктуине
каль кильын мондэ
уэ нан чеджарини
таптапэ соричхёдо
хогонъи мэари
нэильын оныльбоданын
муонга тарыгиль
нан эуональ ппуня
 
ни ккумыль ттарага лайк брэкер
пусоджиндэдо оу бэтте
ни ккумыль ттарага лайк брэкер
муноджиндэдо оу
туиро тальанаджима невер
 
хэга ттыги чон сэбёки
каджанъ одуунигга
мон хуснальэ нон чигыми
ноль чольдэро ичи ма
чигым нига оди со итын
чамщи суиоганын косиль ппун
пхогиаджи ма альчана
 
ному мольоджиджин ма томороу
мольочжчжин ма томороу
ному мольочжичжин ма томороу
 
урига кытхорок кидарин нэильдо онысэ
нуныль ттобомён оджеи ирыми туэ
нэильын оныльи туиго оныльын оджега
туиго нэильын оджега туио нэ тынъ туиэ соинэ
сальын сальачжинын ке анира сальанэнын ко,
кыроке сальанэдага онченган сарачжинын ко
монъ ттэридаган но, ссыльлёга
иф ю эинт ноу гот зэ гатс, траст
очхапхи та оджега туиго
маль тхандэ харуаруга муон имигессо
хэнъбокхэджиго, токхэджиго щипонындэ
уэ чаггу якхэджигаман хаджи кйесок
на одиро ка, ёгиро каго чогаро
кадо нан ханъсанъ ёгиро уа
кырэ хыльлогагин хагечи одиронга,
ккыти икин хальга и мирога
 
каль кильын мондэ
уэ нан чечжарини
таптапхэ соричхёдо
хогонъи меари
нэильын оныльбоданын
муонга тарыгиль
нан эуонхаль ппуня
 
ни ккумыль ттарага лайк брэкер
пусочжиндэдо оу бэтте
ни ккумыль ттарага лайк брэкер
муночжиндэдо оу
туиро тальанаджима невер
 
хэга ттыги чон сэбёки
качжанъ одуунигга
мон хуналье нон чигыми
ноль чольдэро итчжи ма
чигым нига оди со итын
чамщи суиоганын котиль ппун
пхогиаджи ма альджана
 
ному мольочжичжин ма томору
 
томороу, кйесок кольо
момчхугиен урин ачжин ному орё
[J-H/JK]томороу, муныль ёльо
таткиен манын котыльи нуне поё
одуун пами чинамён
пагиын ачхимдо итыти, альасо
нэильиомён пальын пити пичхуни,
кокчонъын хачжи мальаджуо
игон чонъчжига анин ни самыль
суиоганын чамщи тонъани ильщи чонъчжи
омчжирыль олльимё ни чащиныль
чэсэнъхэ моду поран тыти
 
ни ккумыль ттарага лайк брэкер
пусочжиндэдо оу бетте
ни ккумыль ттарага лайк брэкер
муночжиндэдо оу
туиро тальаначжима невер
 
хэга ттыги чон сэбёки
качжанъ одуунигга
мон хуналье нон чигыми
ноль чольдэро итчжи ма
чигым нига оди со иттын
чамщи суиоганын котиль ппун
пхогиачжи ма, альчжана
 
ному мольочжичжин ма томороу
мольочжичжин ма томороу
ному мольочжичжин ма томороу
 
ну, всем хорошего настроения. дайте знать, если понравился перевод
Υποβλήθηκε από from_my window_fmwfrom_my window_fmw στις Πέμ, 23/01/2020 - 20:47

Tomorrow

Σχόλια