Κορυφαίοι επεξηγητές ιδιωματισμών

Κορυφαίοι επεξηγητές ιδιωματισμών (τελευταίες 30 μέρες)
ΜέλοςIdioms Explanations
Editor - Ironic Iron ֍ The Black Sun
461
Senior Member Free Spirit
147
Senior Member
120
Super Member
75
Editor and earthbound misfit
74
Moderator and Incorrigable
40
Super Member
33
Member
31
Super Member
29
昔者
26
Retired Moderator
23
Senior Member
23
Senior Member
22
Super Member
19
Super Member
19
Retired Moderator
16
Member
16
Member
16
Senior Member
15
Member
13
Super Member
13
Editor
11
Senior Member
10
Senior Member
9
Member
8
Super Member
7
Μαρ Ονιξ
6
Moderator — I need to watch you go!
6
Junior Member
5
~Learning a new word every day
5
Super Member
5
Aɴɴɪɴɢᴀɴ & Mᴀʟɪɴᴀ.
4
Super Member
4
Member
4
Super Member
4
Junior Member
4
Super Member
4
The Bride/Black Mamba
4
Cosmic dust
4
Senior Member
4
Member
3
Super Member
3
Junior Member
3
Moderator
3
Super Member
3
Member
3
Member
3
Super Member
2
Junior Member
2
Super Member
2