Tovarishch Stalin (Товарищ Сталин) (Μεταγραφή)

Advertisements
Ρωσικά

Tovarishch Stalin (Товарищ Сталин)

Товарищ Сталин - Вы большой ученый,
Языкознаний познавший толк,
А я простой совейский заключенный
И мой товарищ - серый Брянский волк.
А я простой совейский заключенный
И мой товарищ - серый Брянский волк.
 
За что сижу, по совести, не знаю,
Но прокуроры, видимо, правы.
И так сижу я в Туруханском крае,
Где при царе бывали в ссылке Вы.
И так сижу я в Туруханском крае,
Где при царе бывали в ссылке Вы.
 
И вот сижу я в Туруханском крае,
Где конвоиры строги и грубы,
Я это все, конечно, понимаю,
Как обостренье классовой борьбы.
Я это все, конечно, понимаю,
Как обостренье классовой борьбы.
 
То дождь, то снег, то мошкара над нами,
А мы в тайге с утра и до утра,
Вы здесь из искры раздували пламя,
Спасибо Вам, я греюсь у костра.
Вы здесь из искры раздували пламя,
Спасибо Вам, я греюсь у костра.
 
Я вижу Вас, как Вы в партийной кепке
И в кителе идете на парад,
Мы рубим лес, и Сталинские щепки,
Как раньше, во все стороны летят.
Мы рубим лес, и Сталинские щепки,
Как раньше, во все стороны летят.
 
Вчера мы хоронили двух марксистов,
Мы их не накрывали кумачом.
Один из них был правым уклонистом,
Второй, как оказалось, ни при чем.
Один из них был правым уклонистом,
Второй, как оказалось, ни при чем.
 
Живите ж тыщу лет, товарищ Сталин,
И как бы трудно не было бы мне
Я знаю будет много чугуна и стали
На душу населения в стране.
Я знаю будет много чугуна и стали
На душу населения в стране.
 
Σχόλια συντάκτη:

сл и муз. Ю.Алешковского
Söz ve Müzik Y.Aleşkovskiy(Y Aleshkovskij)

Align paragraphs
Μεταγραφή

Tovarishch Stalin

Tovarishch Stalin - Vy bol'shoy uchenyy,
YAzykoznaniy poznavshiy tolk,
A ya prostoy soveyskiy zaklyuchennyy
I moy tovarishch - seryy Bryanskiy volk.
A ya prostoy soveyskiy zaklyuchennyy
I moy tovarishch - seryy Bryanskiy volk.
 
Za chto sizhu, po sovesti, ne znayu,
No prokurory, vidimo, pravy.
I tak sizhu ya v Turukhanskom kraye,
Gde pri tsare byvali v ssylke Vy.
I tak sizhu ya v Turukhanskom kraye,
Gde pri tsare byvali v ssylke Vy.
 
I vot sizhu ya v Turukhanskom kraye,
Gde konvoiry strogi i gruby,
YA eto vse, konechno, ponimayu,
Kak obostren'ye klassovoy bor'by.
YA eto vse, konechno, ponimayu,
Kak obostren'ye klassovoy bor'by.
 
To dozhd', to sneg, to moshkara nad nami,
A my v tayge s utra i do utra,
Vy zdes' iz iskry razduvali plamya,
Spasibo Vam, ya greyus' u kostra.
Vy zdes' iz iskry razduvali plamya,
Spasibo Vam, ya greyus' u kostra.
 
YA vizhu Vas, kak Vy v partiynoy kepke
I v kitele idete na parad,
My rubim les, i Stalinskiye shchepki,
Kak ran'she, vo vse storony letyat.
My rubim les, i Stalinskiye shchepki,
Kak ran'she, vo vse storony letyat.
 
Vchera my khoronili dvukh marksistov,
My ikh ne nakryvali kumachom.
Odin iz nikh byl pravym uklonistom,
Vtoroy, kak okazalos', ni pri chem.
Odin iz nikh byl pravym uklonistom,
Vtoroy, kak okazalos', ni pri chem.
 
Zhivite zh tyshchu let, tovarishch Stalin,
I kak by trudno ne bylo by mne
YA znayu budet mnogo chuguna i stali
Na dushu naseleniya v strane.
YA znayu budet mnogo chuguna i stali
Na dushu naseleniya v strane.
 
Υποβλήθηκε από Επισκέπτης στις Σάβ, 21/04/2018 - 08:43
Σχόλια