Tuna Czeniewska στίχοι

Tuna Czeniewska
ΣτίχοιΜεταφράσειςΑιτήματα
'Neath the LampΑγγλικά
8.24.18
Ισπανικά
Κινεζικά
BorderlandsΑγγλικά
3.21.20
Γαλλικά
Ισπανικά
Ιταλικά
Κινεζικά
Βιετναμέζικα
Falling StarΑγγλικά
10.31.18
Γαλλικά
Γερμανικά
Ισπανικά
Ιταλικά
Κινεζικά
Τουρκικά
KvitkaΑγγλικά
3.29.20
Γαλλικά
Γερμανικά
Ισπανικά
Ιταλικά
Κινεζικά
Ουκρανικά
Midnight ReflectionsΑγγλικά
06.15.17
Γαλλικά
Ιαπωνικά
Ιταλικά
Κινεζικά
Night FlightΑγγλικά
02.02.19
Γαλλικά
Ιαπωνικά
Ιταλικά
Κινεζικά
Ode to KyivΑγγλικά
12.23.17
Βοσνιακά
Γαλλικά
Γερμανικά
Ισπανικά
Ιταλικά
Κινεζικά
Ουκρανικά
Τονγκανικά
To A FriendΑγγλικά
5.16.20
Βοσνιακά
Γερμανικά
Ιαπωνικά
Ισπανικά
Κινεζικά
Πολωνικά
We Will Meet AgainΚινεζικά, Αγγλικά, Ιταλικά
4.11.20
Αγγλικά
Γερμανικά
Ισπανικά
Ιταλικά
Κινεζικά
Ρωσικά
Πορτογαλικά
When Dusk Kisses DawnΑγγλικά
07.01.19
Γαλλικά
Γερμανικά
Ισπανικά
Ιταλικά
Κινεζικά
Ρωσικά #1 #2
Д. Р. (D. R.)Αγγλικά, Ρωσικά
06.16.19
Αγγλικά
Ισπανικά
Κινεζικά
Ρωσικά
华沙之梦 (Huá shā zhī mèng)Κινεζικά
9.17.16
Αγγλικά
Πολωνικά
天堂里的过客 (Tiāntáng lǐ de guòkè)Κινεζικά
09.15.19
Αγγλικά
Γερμανικά
家乡 (Jiā xiāng)Κινεζικά
[Three-line poetry] Pripyat 1986 (9.28.16)
Αγγλικά
Γαλλικά
Γερμανικά
Ιαπωνικά
Ισπανικά
Ιταλικά
Ρωσικά
无应答 (Wú yìng dá)Κινεζικά
05.22.18
Αγγλικά
时差 (Shí chā)Κινεζικά
6.28.18
Αγγλικά
Γαλλικά
Ιαπωνικά
Ισπανικά
Ιταλικά
时间列车 (Shí jiān liè chē)Κινεζικά
[Three-line poetry] Pripyat 1986 (10.20.16)
Αγγλικά
Γαλλικά
Ιαπωνικά
普里皮亚的夕阳 (Pǔ lǐ pí yà de xī yáng)Κινεζικά
[Three-line poetry] Pripyat 1986 (9.28.16)
Αγγλικά
Γερμανικά
Ιαπωνικά
最后一支舞 (Zuì hòu yī zhī wǔ)Κινεζικά
[Three-line poetry] Pripyat 1986 (9.28.16)
Αγγλικά
Γαλλικά
Γερμανικά
Ιαπωνικά
Ισπανικά
Ολλανδικά
涅槃重生 (Niè pán chóng shēng)Κινεζικά, Ρωσικά, Γερμανικά, Πολωνικά
[Three-line poetry](10.23.17)
Αγγλικά
Ιταλικά
私奔 (Sī bēn)Κινεζικά
[Three-line poetry] Tears for You (10.23.17)
Αγγλικά
Γαλλικά
Γερμανικά
Ιαπωνικά
苏联解体的23年之后 (Sū lián jiě tǐ de 23 nián zhī hòu)Κινεζικά
[Three-line poetry] Tears for You (10.23.17)
Αγγλικά
Γερμανικά
Ιαπωνικά
Ισπανικά
那年夏夜 (Nà nián xià yè)Κινεζικά
01.18.19
Αγγλικά
阵亡士兵 (Zhèn wáng shì bīng)Κινεζικά
[Three-line poetry] Tears for You (10.23.17)
Αγγλικά
Γαλλικά
Γερμανικά
Ιαπωνικά
Ισπανικά
Ρωσικά
阿富汗战争 (Ā fù hàn zhàn zhēng)Κινεζικά
[Three-line poetry] Tears for You (10.23.17)
Αγγλικά
Γαλλικά
Γερμανικά
Ιαπωνικά
Ισπανικά
Ολλανδικά
Σχόλια
SYDNYOCHKA ODUSHKASYDNYOCHKA ODUSHKA    Τρί, 31/03/2020 - 07:33

we can write our own poems and put them in as songs here on LT? i didn't know that! let me go do that lol Regular smile

Read about music throughout history