Per una volta tanto ( Βουλγαρικά μετάφραση)

Advertisements
Βουλγαρικά μετάφραση

Поне веднъж

Ето че поне веднъж,
за да не оставам сама,
не съм принудена да тичам
доколкото ми въздух стига,
не съм длъжна да деля
всякакви решения чужди,
нито пък да съжителствам
с малки лъжи.
 
Ето че поне веднъж
не пристъпвам едва-едва
и не съм длъжна да се боря
срещу вражеска съдба
и боейки се да загубя
всичко, което ми даваш,
ако те докосна насън,
то е, за да се успокоя.
 
Затова, ако в просъница
ме придърпаш до себе си,
докато рамото ти
стане моята възглавница,
и кротко ме питаш
дали така е добре,
нека веднъж поне
ме оставиш да кажа „да“.
 
EN: If you have any suggestions about improving a translation, feel free to do so, I'd be really grateful. In case you would like to use any of my translations anywhere, all I would like you to do is to mention where you've taken it from and to notify me if possible. After all, other people's content should be given proper credit, right?
BG: Ако в някой превод има нещо, което не ви звучи добре, не се стеснявайте да ми кажете, ще съм благодарен за помощта. В случай че искате да използвате който и да е от преводите ми някъде, не искам нищо друго освен да споменете откъде сте го взели и по възможност да ме уведомите. Все пак бива чуждият труд да се цени, нали така?
Υποβλήθηκε από nicholas.ovaloff στις Κυρ, 22/04/2018 - 21:19
Ιταλικά

Per una volta tanto

Mina: Κορυφαία 3
Σχόλια