Mina - Per una volta tanto ( Βουλγαρικά μετάφραση)

Βουλγαρικά μετάφραση

Поне веднъж

Ето че поне веднъж,
за да не оставам сама,
не съм принудена да тичам
доколкото ми въздух стига,
не съм длъжна да деля
всякакви решения чужди,
нито пък да съжителствам
с малки лъжи.
 
Ето че поне веднъж
не пристъпвам едва-едва
и не съм длъжна да се боря
срещу вражеска съдба
и боейки се да загубя
всичко, което ми даваш,
ако те докосна насън,
то е, за да се успокоя.
 
Затова, ако в просъница
ме придърпаш до себе си,
докато рамото ти
стане моята възглавница,
и кротко ме питаш
дали така е добре,
нека веднъж поне
ме оставиш да кажа „да“.
 
EN: In case you would like to use any of my translations somewhere, all I would like you to do is to mention where you've taken it from and to notify me if possible. After all, other people's content should be given proper credit, right?
BG: В случай че искате да използвате който и да е от преводите ми някъде, не искам нищо друго освен да споменете откъде сте го взели и по възможност да ме уведомите. Все пак бива чуждият труд да се цени, нали така?
Υποβλήθηκε από nicholas.ovaloff στις Κυρ, 22/04/2018 - 21:19
Ιταλικά

Per una volta tanto

Mina: Κορυφαία 3
Σχόλια