Διαφήμιση

Unu tempus chi no isco ( Αγγλικά μετάφραση)

  • Καλλιτέχνης: Marisa Sannia
  • Τραγούδι: Unu tempus chi no isco
  • Μεταφράσεις: Αγγλικά
Ιταλικά, Σαρδηνικά

Unu tempus chi no isco

In un’isola perduta in mezzo al mare viveva un vecchio albero tormentato dal vento.
Una notte di tempesta, trascinato dalle onde, arriva un naufrago in un delirio di sogni e di parole.
 
Una notte niedda e iscura
chena sonu ne paraula,
unu tempus chi no isco,
una isula lontana
dae su mundu ismentigada.
 
Jompit un homine una die
marturiadu de istraura.
Delirende contaiat
de dolore e de turmentu
cun sa ‘oghe de su mare,
cun sa ‘oghe de su mare.
 
Fiorit s’àrbure de incantu
e su ‘entu lebiu lebiu
e sas nues dae su chelu
pianghen lentu lentu.
 
Sun làgrimas lughentes,
sun milli istellas
faladas dae chelu
in d’una notte mala.
 
Sun làgrimas lughentes,
làgrimas de pena
sun làgrimas de ispera,
sun abba lena lena.
 
E s’àrbure rinaschet,
lamas de arghentu sun sas fozas,
oos de puzones sun sos frutos,
pienos de abba e oro
pro chietare sidis e dolore,
sidis e dolore.
 
Il vento portò lontano quei semi, voleva riempire la terra di alberi generosi e di poeti.
 
Υποβλήθηκε από HampsicoraHampsicora στις Κυρ, 02/07/2017 - 11:46
Επεξεργάστηκε τελευταία φορά από το χρήστη HampsicoraHampsicora στις Παρ, 30/11/2018 - 20:48
Αγγλικά μετάφρασηΑγγλικά
Align paragraphs
A A

A time that I don’t know

In an island, lost in the middle of the sea, an old, tormented tree was living.
One stormy night, a castaway arrives, dragged by waves, in a delirium of dreams and words.
 
One black and dark night
with no sound or word,
a time that I don’t know,
a faraway island,
forgotten by the world.
 
One day a man arrives,
tormented by the rainstorm.
Delirious, he was talking about
pain and torment
with the voice of the sea,
with the voice of the sea.
 
The tree blooms as if by magic,
and the gentle wind
and the clouds from the sky
are crying slowly, slowly.
 
They are shining tears,
they are a thousand stars,
fallen from the sky
in a bad night.
 
They are shining tears,
painful tears,
they are tears of hope,
they are a gentle rain.
 
And the tree sprouts again,
its leaves are silver blades,
its fruits are bird eggs
full with water and gold
to quench thirst and pain,
thirst and pain.
 
The wind scattered those seeds away, it wanted to fill the earth with generous trees and poets.
 
Υποβλήθηκε από HampsicoraHampsicora στις Κυρ, 02/07/2017 - 11:49
Επεξεργάστηκε τελευταία φορά από το χρήστη HampsicoraHampsicora στις Τετ, 12/07/2017 - 16:58
Σχόλια συντάκτη:

Thanks to Azalia for her proofreading.

Λοιπές μεταφράσεις του "Unu tempus chi no ..."
Αγγλικά Hampsicora
Marisa Sannia: Κορυφαία 3
Σχόλια