Διαφήμιση

Venezuelan National Anthem - Himno de la República Bolivariana de Venezuela "Gloria al Bravo Pueblo" ( Ιθαγενείς γλώσσες (Βενεζουέλα) μετάφραση)

Ισπανικά
A A

Venezuelan National Anthem - Himno de la República Bolivariana de Venezuela "Gloria al Bravo Pueblo"

(Coro)
Gloria al bravo pueblo
que el yugo lanzó,
la ley respetando
la virtud y honor. (bis)
 
¡Abajo cadenas!
gritaba el señor,
y el pobre en su choza
libertad pidió.
A este santo nombre
tembló de pavor,
el vil egoísmo
que otra vez triunfó.
 
(Coro x2)
 
Gritemos con brío:
¡muera la opresión!
compatriotas fieles,
la fuerza es la unión;
y desde el Empíreo
el Supremo Autor
un sublime aliento
al pueblo infundió.
 
(Coro x2)
 
Unida con lazos
que el cielo formó,
la América toda
existe en Nación;
y si el despotismo
levanta la voz,
seguid el ejemplo
que Caracas dio.
 
(Coro x2)
 
Υποβλήθηκε από EnjovherEnjovher στις Κυρ, 16/02/2014 - 18:14
Επεξεργάστηκε τελευταία φορά από το χρήστη EnjovherEnjovher στις Τρί, 08/01/2019 - 18:55
Σχόλια συντάκτη:

Himno en idioma Pemón.

Ιθαγενείς γλώσσες (Βενεζουέλα) μετάφρασηΙθαγενείς γλώσσες (Βενεζουέλα)
Αλφάδιασε τους παράγραφους

Venezuelan National Anthem (In Wayuunaiki Language)

Εκδόσεις: #1#2#3#4#5
Ref:
Yalet (Ü) sahas (i) chin woumain
Ja´titkaa müliaa,
Kojutuin akuwa´ipaa
Sümaa wayuuwaa
 
¡Kettaasü etnaa amüin!
a´ waat (ü) shi Wayuu,
müliash(i) kai nipialu´u
achunt (u) shi Taashee:
sheema p (ü) las (ü) kaa anüliaa
eimolojoosü
tü ka´ ünüralaaka
Kanajüs (ü) s (u) chukuwa´a.
 
(Ref x2)
 
Emetul (u) wekiisa:
‘Kettaaipa müliaa!
Koumainkan (ü) wamaairua,
Watchin shia paa´inwaa;
Chayaa Lipunaajee
M(u) lo´ukai Ku´ yamai,
Nütütüle´era aa´inchii
Wayakanairua.
 
(Ref x2)
 
Kottusu akuwa´ipaa
Chejee iipünaa,
Supushuwa´(a) (A) meriika)
Waneepias (ü) Woumain;
Müleka shiitaale
Etnaakaa amüin.
Jüshara Karaaka
Aapakaa anaa.
 
(Ref x2)
 
Ευχαριστώ!
δέχθηκε 1 ευχαριστία
  • En: Total, partial or modification reproduction of this translation without the express and/or written permission of the author is prohibited.
  • Es: Prohibida la reproducción total, parcial o modificación de esta traducción sin el permiso y/o consentimiento escrito del autor.

Enjovher® All Right Reserved.

Υποβλήθηκε από EnjovherEnjovher στις Τετ, 13/05/2015 - 00:30
Επεξεργάστηκε τελευταία φορά από το χρήστη EnjovherEnjovher στις Σάβ, 11/02/2017 - 01:26
Σχόλια συντάκτη:
  • Idioma Wayúu o Guajiro: Es un lenguaje hablado por etnias indígenas que viven en el departamento colombiano de La Guajira y el estado venezolano del Zulia.
  • Wayuunaiki Language (Or Wayuu language, or Goajiro): Is a language spoken by indigenous ethnic groups living in the Colombian department of La Guajira and the Venezuelan state of Zulia.

Note: More than a translation, this is a version of the National Anthem in this language recognized in Venezuela.

Πηγή μετάφρασης:
Παρακαλώ βοηθήστε στη μετάφραση του "Venezuelan National ..."
Συλλογές με "Venezuelan National ..."
Σχόλια
Read about music throughout history