Russia is waging a disgraceful war on Ukraine. Stand With Ukraine!

Vur yüreğim ( Περσικά μετάφραση)

Περσικά μετάφρασηΠερσικά
/Τουρκικά
A A

بزن قلبم

Εκδόσεις: #1#2
روز[ی] می‌آید که باد طوفان می‌شود
دل خودش درد می‌جوید [و] می‌یابد*
 
هر خنده جوابی است، هر جواب گناهی
هر چه کنی نمی‌شود، عصیانی درون[ت] در گرفته (به پا شده)
 
اگر هم خدا فراموش[ت] کرده
بزن نایست بزن قلبم بزن
آب رفته به جوی باز نمی‌گردد،** لطفاً
برای زندگی یک [بار] دیگر بزن
 
لطفاً لبخند بزن
این روزها دیروز می‌شوند (می‌گذرند)
[فقط] با خاطرات که نمی‌شود زندگی کرد، حیف می‌شود
 
Ευχαριστώ!
δέχθηκε 1 ευχαριστία
Υποβλήθηκε από RazqRazq στις Πέμ, 30/06/2022 - 08:26
Επεξεργάστηκε τελευταία φορά από το χρήστη RazqRazq στις Σάβ, 02/07/2022 - 08:28
Σχόλια συντάκτη:

* به‌جای فرار از درد، خود دل سراغ درد عشق می‌رود
** یا، کار از کار گذشته

Τουρκικά
Τουρκικά
Τουρκικά

Vur yüreğim

Σχόλια
Read about music throughout history