Russia is waging a disgraceful war on Ukraine.     Stand With Ukraine!

Wang Yibo στίχοι

Wang Yibo
Τίτλος τραγουδιού, Άλμπουμ, Γλώσσα
ΣτίχοιΜεταφράσεις
FIREΑγγλικάΡωσικά #1 #2
Just DanceΑγγλικά, Κινεζικά
Just Dance
Ρωσικά #1 #2
Ουκρανικά
LuckyΑγγλικά, Κινεζικά
Lucky
Ρωσικά
不放弃 (Never give up)Κινεζικά
Day Day Up
Ρωσικά
世界上的另一个我 (shì jiè shàng de lìng yī gè wǒ)Κινεζικά
Day Day up
二次初恋 (Once Again)Κινεζικά
Once Again OST
Ρωσικά
冬天里的一把火 (Live) [cover] (dōng tiān lǐ de yī bǎ huǒ)Κινεζικά
cover
冬梦飞扬 [Flying Winter Dream]Αγγλικά
别人家的小孩 (Live) (bié rén jiā de xiǎo hái)Κινεζικά
Produce 101 China
Ρωσικά
可惜我是水瓶座 (Too Bad I'm An Aquarius) (cover) (kě xī wǒ shì shuǐ píng zuò)Κινεζικά
Day Day up
Ρωσικά
因为我们在一起 (Because we are together)Κινεζικά
Single
Αγγλικά
Ρωσικά
在希望的田野上 (Live) [cover] (zài xī wàng de tián yě shàng)Κινεζικά
Day Day up
垃圾分类 (Waste segregation) (lā jī fēn lèi)Κινεζικά
Happy Camp Show
天天向上 (Day Day Up)Κινεζικά
Day Day up
Ρωσικά
对你爱不完 (Duì nǐ ài bù wán )Κινεζικά, Αγγλικά
cover
Ρωσικά
小幸運 (A Little Happiness) (cover)Κινεζικά
Day Day Up
Ρωσικά
山河星光 (shān hé xīng guāng)Κινεζικά
干杯 (Cheers) [cover] (gàn bēi)Κινεζικά
Day Day Up
平凡中的不平凡 (Extraordinary in the Ordinary) (píng fán zhōng de bù píng fán)ΚινεζικάΡωσικά
廿 (nian)Κινεζικά
廿
Αγγλικά
当 (cover) (dāng)Κινεζικά
Day Day up
情非得已 (Had To Let It Happen) (cover) (qíng fēi dé yǐ)Κινεζικά
Day Day up
Ρωσικά
我的世界守则 (The Rules of My World) (wǒ de shì jiè shǒu zé)Αγγλικά, Κινεζικά
single
Αγγλικά #1 #2
Ρωσικά
新春旺18 (Live) (xīn chūn wàng18)Αγγλικά, Κινεζικά
无感 (No Sense) (wú gǎn)Αγγλικά, Κινεζικά
《无感》
有你在身边 (yǒu nǐ zài shēn biān)Κινεζικά
Single
Ρωσικά
有你的快乐 (Live) [cover] (yǒu nǐ de kuài lè)Κινεζικά
Day Day up
Ρωσικά
沧海一声笑 (Live) (cāng hǎi yī shēng xiào)Κινεζικά
Day Day up
流星雨 (Meteor Shower) (cover) (liú xīng yǔ)Κινεζικά
Day Day up
Ρωσικά
渴望光荣 (Longing For Glory)Κινεζικά
热血今朝 (rè xuè jīn cháo)Κινεζικά
抗 美援朝保家卫国/National Memory
Ρωσικά
爱你就是你 (Live) (ài nǐ jiù shì nǐ )Κινεζικά
(2018湖南卫视跨年演唱会)
牛起来 (niú qǐ lái)Κινεζικά
空投计划 (Airdrop Plan) (kōng tóu jì huà)Κινεζικά, Αγγλικά
Peace Elite Airdrop Carnival Theme Song
Ρωσικά
给妈咪 (Dear Mom / To Mommy) (gěi mā mī)Κινεζικά
Single
Ρωσικά #1 #2
萱草花 [cover] (xuān cǎo huā)Κινεζικά
Day Day Up
Ρωσικά
让我为你唱一首歌 (Let me sing for you) (cover) (ràng wǒ wèi nǐ chàng yī shǒu gē)Κινεζικά
cover
Ρωσικά
说剑 (Saying Sword) (shuō jiàn)Κινεζικά
Moonlight Blade OST
趁你还年轻 (While you are still young) (cover)Κινεζικά
Day Day up
Ρωσικά
青春宇宙 (The Universe of Youth) (qīng chūn yǔ zhòu)Κινεζικά
青春恰时来 (Youth Comes in Time)ΚινεζικάΡωσικά
青春的模样 (qīng chūn de mó yàng)ΚινεζικάΡωσικά
鲨影 (shā yǐng)Αγγλικά, Κινεζικά
巨齿鲨OST
Ρωσικά
龙的传人 (Descendants of the Dragon) (lóng de chuán rén)Αγγλικά, Κινεζικά
Hunan TV New Year 2020
Ρωσικά
Related to Wang YiboΠεριγραφή
UNIQκαλλιτέχνηςmain dancer, rapper
Σχόλια
Read about music throughout history