Διαφήμιση

Warszawianka ( Αγγλικά μετάφραση)

  • Καλλιτέχνης: Wacław Święcicki
  • Τραγούδι: Warszawianka
  • Μεταφράσεις: Αγγλικά
Πολωνικά

Warszawianka

Śmiało podnieśmy sztandar nasz w górę!
Choć burza wrogich żywiołów wyje,
Choć nas dziś gnębią siły ponure,
Chociaż niepewne jutro niczyje...
O!... bo to sztandar całej ludzkości,
To hasło święte, pieśń zmartwychwstania,
To tryumf pracy — sprawiedliwości,
To zorza wszystkich ludów zbratania.
 
Naprzód, Warszawo!
Na walkę krwawą,
Świętą a prawą!
Marsz, marsz, Warszawo!
 
Naprzód, Warszawo!
Na walkę krwawą,
Świętą a prawą!
Marsz, marsz, Warszawo!
 
Hura!... zerwijmy z carów korony,
Gdy ludy dotąd chodzą w cierniowej;
I w krwi zatopmy nadgniłe trony,
Spurpurowione we krwi ludowej!...
Ha!... zemsta straszna dzisiejszym katom,
Co wysysają życie z milionów!...
Ha!... zemsta carom i plutokratom!
A przyjdzie żniwo przyszłości plonów!
 
Naprzód, Warszawo!
Na walkę krwawą,
Świętą a prawą!
Marsz, marsz, Warszawo!
 
Naprzód, Warszawo!
Na walkę krwawą,
Świętą a prawą!
Marsz, marsz, Warszawo!
 
Śmiało podnieśmy sztandar nasz w górę!
Choć burza wrogich żywiołów wyje,
Choć nas dziś gnębią siły ponure,
Chociaż niepewne jutro niczyje...
O!... bo to sztandar całej ludzkości,
To hasło święte, pieśń zmartwychwstania,
To tryumf pracy — sprawiedliwości,
To zorza wszystkich ludów zbratania.
 
Naprzód, Warszawo!
Na walkę krwawą,
Świętą a prawą!
Marsz, marsz, Warszawo!
 
Naprzód, Warszawo!
Na walkę krwawą,
Świętą a prawą!
Marsz, marsz, Warszawo!
 
Υποβλήθηκε από Ivan LudenIvan Luden στις Δευ, 04/11/2019 - 06:07
Σχόλια συντάκτη:

Songwriter - Wacław Święcicki
Composer - Józef Pławiński

Αγγλικά μετάφρασηΑγγλικά
Align paragraphs
A A

Whirlwinds of Danger

Let us raise boldly our banner,
Even though a storm of hostile elements is howling
Even though sinister forces oppress us today,
Even though everybody's tomorrow is uncertain.
Oh, this is the banner of the whole mankind,
The sacred call, the song of resurrection,
It's the triumph of labor and justice,
It's the dawn of the brotherhood of all peoples!
 
Forward, Warsaw!
To the bloody fight,
Sacred and righteous!
March, march, Warsaw!
 
Forward, Warsaw!
To the bloody fight,
Sacred and righteous!
March, march, Warsaw!
 
Hurrah! Let's tear down the crown of the tsars,
While peoples are wearing the one of thorns.
Let's drown the rotten thrones in blood,
Thrones already stained purple with the people's blood!
Ha! Frightful vengeance to today's tormentors,
That suck the life out of millions of people.
Ha! Vengeance to the tsars and plutocrats,
And we'll harvest the crops of the future!
 
Forward, Warsaw!
To the bloody fight,
Sacred and righteous!
March, march, Warsaw!
 
Forward, Warsaw!
To the bloody fight,
Sacred and righteous!
March, march, Warsaw!
 
Let us raise boldly our banner,
Even though a storm of hostile elements is howling
Even though sinister forces oppress us today,
Even though everybody's tomorrow is uncertain.
Oh, this is the banner of the whole mankind,
The sacred call, the song of resurrection,
It's the triumph of labor and justice,
It's the dawn of the brotherhood of all peoples!
 
Forward, Warsaw!
To the bloody fight,
Sacred and righteous!
March, march, Warsaw!
 
Forward, Warsaw!
To the bloody fight,
Sacred and righteous!
March, march, Warsaw!
 
Υποβλήθηκε από thijsdekolombiaanskethijsdekolombiaanske στις Πέμ, 09/01/2020 - 03:50
Προστέθηκε προς απάντηση στο αίτημα του Ivan LudenIvan Luden
Σχόλια συντάκτη:

Ripped this straight from Wikipedia, because I knew an English translation existed there. I would note that there is an additional verse missing from this recording; the Communists changed it slightly from the original so there are two versions of it.

Πηγή μετάφρασης:
https://en.wikipedia.org/wiki/Whirlwinds_of_Danger#Polish_versions
Σχόλια