We Are the World ( Περσικά μετάφραση)

Περσικά μετάφρασηΠερσικά
A A

ما جهانیم

زمانی می رسد که تقاضای کمک یک انسان برایمان حائز اهمیت است و آن زمانی است که جهان باید گرد هم آمده و یکی شوند
انسانهایی در این جهان هستند که در حال مرگند و لذا زمان آن است که برای کمک به احیای حیات پا پیش گذاریم و این بزرگترین هدیه از هر حیث است
 
ما دیگر نمی توانیم کماکان هر روز وانمود کنیم
که شخصی در جایی بزودی تغییراتی ایجاد خواهد کرد
ما همگی بخشی از خانواده بزرگ و عظیم خداوند هستیم
و حقیقت همانطوریکه می دانید این است که عشق تمام آن چیزی است که ما بدان نیاز داریم
 
ما جهانیم، ما کودکانیم
ما همانهایی هستیم که روز روشن تری را میسازند
پس بیائید شروع به کمک رسانی کنیم
این انتخابی است که برای ما وجود دارد
بدین نحو ما زندگی خود را نجات داده ایم
درسته، ما روز بهتری را خواهیم ساخت
فقط من و تو
 
خب، قلبت را برای آنها ارسال کن تا آنها بدانند کسی هست که به آنها می اندیشد
و بدین نحو زندگی آنها مستحکم تر و آزاد خواهد بود
همانطوریکه خداوند با تبدیل سنگ به نان این را به ما نشان داده است
لذا همه ما باید جهت یاری پا پیش گذاریم
 
ما جهانیم، ما کودکانیم
ما همانهایی هستیم که روز روشن تری را میسازند
پس بیائید شروع به کمک رسانی کنیم
این انتخابی است که برای ما وجود دارد
بدین نحو ما زندگی خود را نجات داده ایم
درسته، ما روز بهتری را خواهیم ساخت
فقط من و تو
 
زمانیکه بی پول و بیکار و بی خانمانی، بنظر میرسد هیچگونه امیدی نیست
ولی اگر فقط باور داشته باشی اصلا" امکان سقوط ما نیست
آری، آری، آری، بیا قبول کنیم فقط یک تغییر لازم است
و آن زمانی است که همگی در کنار هم بصورت واحد ایستاده باشیم
 
ما جهانیم، ما کودکانیم
ما همانهایی هستیم که روز روشن تری را میسازند
پس بیائید شروع به کمک رسانی کنیم
این انتخابی است که برای ما وجود دارد
بدین نحو ما زندگی خود را نجات داده ایم
درسته، ما روز بهتری را خواهیم ساخت
فقط من و تو
 
Υποβλήθηκε από N.F.N.F. στις Κυρ, 28/08/2016 - 22:56
Επεξεργάστηκε τελευταία φορά από το χρήστη N.F.N.F. στις Τρί, 28/05/2019 - 03:19
ΑγγλικάΑγγλικά

We Are the World

Σχόλια