Διαφήμιση

Where the streets are paved with gold

Υποβλήθηκε από Ww Ww στις Δευ, 12/03/2018 - 02:16

Idiomatic translations of "Where the streets are ..."

Γερμανικά
wo Milch und Honig fließen
Ερμηνείες:

Meanings of "Where the streets are ..."

Αγγλικά

An idealistic place where fortune and prosperity exist that is thought better than the present conditions.
A place that immigrants often seek in a new land.

Eρμηνεύτηκε από Ww WwWw Ww στις Δευ, 12/03/2018 - 02:16
Explained by Ww WwWw Ww

"Where the streets ..." στους στίχους

Bon Jovi - Dry County

You can’t help but prosper
Where the streets are paved with gold
They say the oil wells ran deeper here

Dream Theater - Lost Not Forgotten

Behold the kingdom I possess
Land of wealth and beauty
where the streets are paved with gold
Once fearless and brave

Skyclad - A Dog In The Manger

The city lights have pulled him southward - magnets in his mind
Where the streets are paved with gold and lady luck is kind.