Yarabbim ( Περσικά μετάφραση)

Περσικά μετάφρασηΠερσικά
A A

خدای من

سر عقل آمدم، تغییر کردم، باور کن تمام شد
آن دختر دیوانه و ولگرد رفته است
قلبم با حسرت تو بزرگ شد
لجبازی ام مرا ترک گفت
در نبود تو قلبم بزرگ شد
لجبازی ام مرا ترک گفت
رنگ هایی که تو می بینی برایت کافی نیست
این را می دانم
برای من چشمانت کافی بود، نور بهشت بودند
تو همیشه یکجور هستی
و من دلم همیشه از غمی یکسان نمی گیرد
چه شد صدای پاهایت که مجنون و بی خیال بود
 
لعنت بر این! نمی آیی
نمی دانند چه خائنی هستی
خدایا تو حفظم کن
در آتش می سوزم
از من نمی پرسی، می دانم
زنجیرهایت را پاره نمی کنی
خدایا تو حفظم کن
می سوزم
 
Ευχαριστώ!
δέχθηκε 1 ευχαριστία
Υποβλήθηκε από IhsanMoallemIhsanMoallem στις Παρ, 22/10/2021 - 09:33
Τουρκικά
Τουρκικά
Τουρκικά

Yarabbim

Σχόλια
Read about music throughout history