Διαφήμιση

You are Holy ( Ρωσικά μετάφραση)

  • Καλλιτέχνης: Michael W. Smith (Here I am to Worship)
  • Τραγούδι: You are Holy 2 μεταφράσεις
  • Μεταφράσεις: Κινεζικά, Ρωσικά
Ρωσικά μετάφρασηΡωσικά
A A

ты святой

ты святой(ты святой)
ты могучий(ты могучий)
ты достойный(ты достойный)
достоин похвалы(достоин похвалы)
И я буду следовать (я буду следовать)
Я буду слушать (я буду слушать)
Я буду любить тебя (Я буду любить тебя )
Все мои дни (Все мои дни)
 
(парни)
Я буду петь
И буду поклоняться
Король, кто достоин
Я буду любить и обожать его
я буду преклоняться перед ним...
Я буду петь и поклоняться царю, кто достоин
Я буду любить и обожать его
я буду преклоняться перед ним...
 
(девушки)
Он есть Господь господствующих
Он Царь царей
Он Бог крепкий
господь всего что есть
 
Он Эммануэль
Он великий "я есть сущий"
Он мой Князь мира
который есть Агнец
 
он является живым богом
Он мой изящество экономии
Он будет царствовать во веки
Он является древним дней
 
Он Альфа, Омега, Начало и Конец
Он мой Спаситель, Мессия, Искупитель, и друг
 
(Оба :)
Ты мой Князь мира, и я буду жить своей жизнью для тебя
 
ты святой(ты святой)
ты могучий(ты могучий)
ты достойный(ты достойный)
достоин похвалы(достоин похвалы)
И я буду следовать (я буду следовать)
Я буду слушать (я буду слушать)
Я буду любить тебя (Я буду любить тебя )
Все мои дни (Все мои дни)
 
(парни)
Я буду петь
И буду поклоняться
Король, кто достоин
Я буду любить и обожать его
я буду преклоняться перед ним...
Я буду петь и поклоняться царю, кто достоин
Я буду любить и обожать его
я буду преклоняться перед ним...
 
Он есть Господь господствующих
Он Царь царей
Он Бог крепкий
господь всего что есть
 
Он Эммануэль
Он великий "я есть сущий"
Он мой Князь мира
который есть Агнец
 
он является живым богом
Он мой изящество экономии
Он будет царствовать во веки
Он является древним дней
 
Он Альфа, Омега, Начало и Конец
Он мой Спаситель, Мессия, Искупитель, и друг
 
(Оба :)
Ты мой Князь мира, и я буду жить своей жизнью для тебя
 
Я буду петь
И буду поклоняться
Король, кто достоин
Я буду любить и обожать его
я буду преклоняться перед ним...
Я буду петь и поклоняться царю, кто достоин
Я буду любить и обожать его
я буду преклоняться перед ним...
 
ты владыка владык
ты Царь Царей
ты Бог крепкий
господь всего что существует
 
ты Эммануэль
ты великий "я есть сущий"
ты мой Князь мира
который есть Агнец
 
Ты живой Бог
Ты мой изящество экономии
ты будешь царствовать вечна
ты ветхий днями
 
Ты Альфа, Омега, Начало и Конец
Ты мой Спаситель, Мессия, Искупитель, и друг
 
(Оба :)
Ты мой Князь мира, и я буду жить своей жизнью для тебя. (2 раза)
 
Ευχαριστώ!
Υποβλήθηκε από WeaknessOfHeartWeaknessOfHeart στις Παρ, 05/09/2014 - 09:52
Προστέθηκε προς απάντηση στο αίτημα του RoRaysaRoRaysa
ΑγγλικάΑγγλικά

You are Holy

Μεταφράσεις του τραγουδιού ''You are Holy''
Ρωσικά WeaknessOfHeart
Michael W. Smith: Κορυφαία 3
Σχόλια
Read about music throughout history