Advertisement

You Said ( Φιλιππινέζικα (Διάλεκτοι) μετάφραση)

Advertisement
Φιλιππινέζικα (Διάλεκτοι) μετάφραση

Inyong Sinabi

Inyong sinabi, humingi kayo at kayo'y tatanggap
anuman ang inyong pangangailangan
Inyong sinabi, manalangin kayo at papakinggan ko kayo sa langit at muling papasaganahin ang inyong lupain
 
Inyong sinabi, Subalit ang buong mundo ay mapupuno ng mga taong kumikilala at dumadakila kay Yahweh, kung paanong ang karagatan ay napupuno ng tubig
Inyong sinabi, masdan ninyo, anihan na, malapit na ang paghahari ng Diyos
 
Inyong sinabi, hingin mo ang mga bansa't ibibigay ko sa iyo
O Panginoon, sigaw iyon ng puso ko
Makikita ng nasa pulo ang inyong liwanag, habang kami'y sinisikatan nito
 
O Panginoon, ako'y humihingi ng mga bansa
 
Υποβλήθηκε από introvoyz041 στις Πέμ, 09/02/2012 - 05:09
Αγγλικά

You Said

Λοιπές μεταφράσεις του "You Said"
Φιλιππινέζικα (Διάλεκτοι)introvoyz041
Hillsong Church: Κορυφαία 3
See also
Σχόλια