Russia is waging a disgraceful war on Ukraine. Stand With Ukraine!

Z.TAO στίχοι

Z.TAO
Τίτλος τραγουδιού, Άλμπουμ, Γλώσσα
ΣτίχοιΜεταφράσεις
AdoreΚινεζικά, Αγγλικά
Adore
Ρωσικά
Μεταγραφή #1 #2
AiΑγγλικά, Κινεζικά
music is BLUE
AloneΚινεζικά
Z.TAO
Ρωσικά
Μεταγραφή #1 #2
BeggarΚινεζικά, Αγγλικά
Black White (AB)Κινεζικά, Αγγλικά
The Road
Cinderella GirlΚινεζικά, Αγγλικά
Z.TAO
Ρωσικά
Μεταγραφή
Collateral LoveΑγγλικά, Κινεζικά
Αγγλικά
Ρωσικά #1 #2
Μεταγραφή #1 #2
Σέρβικα
+4
Feel AwakeΚινεζικά, Αγγλικά
Z.TAO
Ρωσικά
Μεταγραφή
HaterΚινεζικά, ΑγγλικάΡωσικά
Μεταγραφή #1 #2
Hello, HelloΚινεζικά, Αγγλικά
The Road
Αγγλικά
Ρωσικά
Μεταγραφή
KOCΑγγλικά, Κινεζικά
KOC
M.O.MΑγγλικά, Κινεζικά
The Road
Ρωσικά
Μεταγραφή
Σέρβικα
Mystery GirlΚινεζικά, Αγγλικά
The Road
Αγγλικά
Ρωσικά
Μεταγραφή
New DayΚινεζικά, Αγγλικά
The Road
Αγγλικά
Ισπανικά
Μεταγραφή
New GenerationΑγγλικά, Κινεζικά
One HeartΚινεζικά, Αγγλικά
T.A.O
Ρωσικά
Μεταγραφή
PromiseΚινεζικά, ΑγγλικάΡωσικά
Μεταγραφή
Stay OpenΑγγλικά, Κινεζικά
ZTAO, Diplo & MØ - Stay Open
Ρωσικά
Still In Time (还来得及) [hái láidejí]Κινεζικά
Time
Ρωσικά
Μεταγραφή
Σέρβικα
T.A.OΚινεζικά, Αγγλικά
T.A.O
Αγγλικά
Ρωσικά
Μεταγραφή
The RoadΚινεζικά, Αγγλικά
The Road
Αγγλικά
Ρωσικά
Μεταγραφή
Underground KingΚινεζικά, Αγγλικά
The Road
Αγγλικά
Ρωσικά
Μεταγραφή
YesterdayΚινεζικά, Αγγλικά
T.A.O
Ρωσικά
Μεταγραφή
Young King Young BossΑγγλικά, Κινεζικά, Κορεάτικα
不劳不获 (N.P.N.G) (bù láo bù huò)Αγγλικά, Κινεζικά
Art Is Blue
你 (You) (nǐ)Κινεζικά
Forvard forever OST
Ρωσικά
你也会像我一样 (One) [You Will Be Like Me] (nǐ yě huì xiàng wǒ yīyàng)Αγγλικά, Κινεζικά
你也会像我一样
Ρωσικά
Μεταγραφή #1 #2
冰激凌 (Ice Cream) (Bīngjīlíng)Αγγλικά, Κινεζικά
Ice Cream
分手不分离 (Break Up)ΚινεζικάΙσπανικά
Ρωσικά
Μεταγραφή
十九岁 (19)Κινεζικά
The Road
十二月的圣诞节 (Sweet Christmas) [LT Family Special Song] (Shí'èr yuè de shèngdàn jié)Αγγλικά, Κινεζικά
Sweet Christmas
单身 (Single) (dānshēn)Κινεζικά
Single
Ρωσικά
后果 (Ending) (hòu guǒ)Κινεζικά
She and You
启程 (qǐ chéng)Κινεζικά
Qi Cheng
她与你 (She and You) (tā yǔ nǐ)Αγγλικά, Κινεζικά
She and You
Ρωσικά
好不好 (Once Beautiful) (hǎo bu hǎo)Κινεζικά
Once Beautiful
想成为你 (The Foreigner OST) (You)Αγγλικά, Κινεζικά
我是大主宰 (I'm the Sovereign)Κινεζικά, Αγγλικά
The Road
Ισπανικά
Ρωσικά
Μεταγραφή
抨击 (Attack) (pēng jī)Αγγλικά, Κινεζικά
Attack
Ρωσικά
Μεταγραφή #1 #2
捨不得 (Reluctantly)Κινεζικά
The Road
Ρωσικά
Μεταγραφή
Σέρβικα
揭穿 (Expose) [Uncover] (jiēchuān)ΚινεζικάΡωσικά #1 #2
Μεταγραφή
最好的我们 (The Best uf Us) (Zuì Hǎo De Wǒmen)Αγγλικά, Κινεζικά
The Best uf Us
最开心的瞬间 (Moment) (zuì kāi xīn de shùn jiān)Αγγλικά, Κινεζικά
Moment
爸妈可以不走吗 (Don't Leave Me)Κινεζικά
Don't Leave Me
皇冠 (Crown)Κινεζικά
Z.TAO
误会 (Misunderstand) (wùhuì)Αγγλικά, Κινεζικά
越界 (Cross the Line) (Yuè jiè)Αγγλικά, Κινεζικά
错 (Error) (cuò)Αγγλικά, Κινεζικά
music is BLUE
Ρωσικά
Μεταγραφή
黑卡 (Black Card) (hēi kǎ)Αγγλικά, Κινεζικά
BLACKCARD
Μεταγραφή
默默 (Silently) (mò mò)ΚινεζικάΡωσικά
Μεταγραφή #1 #2
Related to Z.TAOΠεριγραφή
EXOκαλλιτέχνηςEx-member (2012–2014), lead rapper, lead dancer, sub vocalist
Σχόλια
Read about music throughout history